Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PREMIJA, SUBVENCIJA, REGRESA I DRUGIH SREDSTAVA KOJA SE PLAĆAJU, ODNOSNO ISPLAĆUJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE, AUTONOMNE POKRAJINE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA POSEBAN NAMENSKI RAČUN NOSIOCU PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 9
  • Ministarstvo finansija: TRETMAN POTRAŽIVANJA NASTALIH PO OSNOVU UGOVORA O DUGOROČNOM ZAKUPU SA ASPEKTA PRIMENE ZAKONA O FAKTORINGU - Zakon o faktoringu: čl. 2 i 3
  • Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE DRUMSKOG GRANIČNOG PRELAZA GOSTUN, RADI UVOZA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I SIROVINA ZA PROIZVODNJU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA U PERIODU OD 15.2.2014. DO 15.8.2014. GODINE - Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta: č. 3 i 32
Izvor: Paragraf Lex