Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Neophodno unapređenje prava potrošača, u skladu sa evropskim pravilima


Potrošači u Srbiji ali i u svetu najbrojnija su kategorija stanovništva, pa je stoga veoma važan stepen dostignutih prava potrošača u našoj zemlji. Koliko su ona normativno usaglašena sa razvijenim zemljama i koliko se poštuju u praksi, objašnjava stručna saradnica Asocijacije potrošača Srbije (APOS) Jovanka Nikolić.

"U EU je dostignut visok nivo normativnog regulisanja ove oblasti, a činjenica je da poseduju ogromnu administraciju koja brine o pravilnoj primeni svih zakonskih rešenja", kaže Nikolićeva i dodaje da razvijeno tržište, dobra poslovna praksa i fer konkurencija olakšavaju posao EU.

Ona ističe postojanje usaglašenost naših normi sa direktivama EU, ali da institucionalni okvir zaštite potrošača u Srbiji tek treba da bude izgrađen.

"Dobar pokazatelj razlika u praksi EU i naše zemlje su sniženja cena, koja su kod nas zastupljena skoro preko cele godine, dok u Uniji postoji pravilnik kojim je predviđeno kada mogu biti sezonska sniženja", objašnjava Jovanka Nikolić.

Ona dodaje da, kada bi takva praksa postojala u našoj zemlji, potrošači bi spremnije dočekali periode sniženja i samim tim bili u boljem položaju.

"Važan akter u oblasti zaštite potrošača su udruženja potrošača, koja su tu da objedine probleme, reaguju kod nadležnih organa, kao i da pomažu građanima kroz informisanje i savetovanje", kaže Nikolićeva.

Ona dodaje da udruženja ne mogu da rešavaju probleme u toj oblasti jer je reč o udruženjima građana koja ne mogu da sprovode primenu Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) kao što to čini država.

"Trgovci su sve više upućeni u zaštitu prava i interesa potrošača, što je zasluga udruženja potrošača, koja su se trudila da ih promovišu i da ukazuju na obavezne zakonske odredbe koje treba primenjivati", ističe Nikolićeva.

"Idealno bi bilo kada bi trgovci i pružaoci usluga imali takav stepen svesti da zbog privlačenja i zadržavanja kupaca, poštuju zakon i primenjuju dobru poslovnu praksu, koja podrazumeva kvalitetnu robu po pristupačnim cenama", smatra Jovanka Nikolić.

Ona naglašava da pregovaračko Poglavlje 28 definiše oblast zaštite prava interesa i zdravlja potrošača.

"EU ima praksu da ne odvaja zaštitu potrošača od njihovog zdravlja, dok je kod nas taj segment normativno razdvojen", kaže Nikolićeva i dodaje da aspekt zdravlja podrazumeva zdravstvene usluge, a korisnici treba da znaju koja su njihova prava i kako da ih ostvare.

Izvor: Vebsajt RTV, Đuro Vukelić, 25.01.2018.
Naslov: Redakcija