Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE: Obaveza sprovođenja Strategije sadržana je u Akcionom planu za Poglavlje 23


Osnovni cilj Vlade Republike Srbije, pravosuđa i svih drugih regulatornih organa je dosledno sprovođenje mera i rokova iz plana za borbu protiv korupcije, sadržanim u Akcionom planu za Poglavlje 23, poručio je ministar pravde Nikola Selaković

Selaković je na sastanku Koordinacionog tela za primenu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013), podsetio da je korupcija sistemska pojava i da zato borba protiv nje mora biti sistemski organizovana. Dodaje da je neophodno uspostaviti saradnju "između ministarstava i pravosuđa, pravosuđa i regulatornih organa, regulatornih organa i ministrastava".

Govoreći o prioritetnim merama, Selaković je rekao da se na prvom mestu nalazi donošenje Zakona o poreklu imovine i ukazao da je za sprovođenje tog zakona neophodna koordinacija Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Poreske uprave, Poreske policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i bar još dvadeset državnih organa.

Drugi, veliki antikoruptivni projekat jeste primena Strategije istraga finansijskog kriminala za period od 2015. do 2016. godine ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015)Strategije u čiju koordinaciju su uključeni sud, javno tužilaštvo, policija, Uprava za sprečavanje pranja novca, Poreska uprava i desetine drugih organa, istakao je Selaković.

Kao treću meru Selaković je naveo novi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije čija je izrada pri kraju i za koji je naveo da je primer dobre saradnje Agencije, Ministarstva pravde i Saveta za borbu protiv korupcije.

Selaković je istakao Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014) kao jednu od ispunjenih mera iz Akcionog plana koja se uspešno primenjuje, a čijim je donošenjem Srbija postala jedna od četiri države u Evropi koje imaju takav zakon. On je naveo da je izuzetno zadovoljan rezultatima koje je do sada dalo sprovođenje tog Zakona i uputio pohvale sudijama koje postupaju u toj materiji.

Na sastanku Koordinacionog tela razgovaralo se i o dosadašnjoj primeni mera predviđenim Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije, ali i o budućim koracima i aktivnostima u cilju njene efikasne implememtacije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.01.2016.
Naslov: Redakcija