Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OGLAŠAVANJU: Prihvaćen amandman kojim će za državno i političko oglašavanje ipak važiti opšti principi, poput zabrane zloupotrebe maloletnika, govora mržnje i slično. Predviđene su kazne za odgovorna lica u državnim organima i političkim strankama koje prekrše pravila o sponzorisanju medijskih usluga i programskih sadržaja ili druge norme zakona


Državno i političko oglašavanje u Srbiji predstavlja ozbiljan problem. Norme koje se odnose na uređivanje ove vrste oglašavanja nisu ni dovoljne da spreče rasipanje javnih resursa i neopravdanu diskriminaciju medija, niti dosledne - jedna pravila važe za nabavku usluga oglašavanja u elektronskim, a druga za oglašavanje u štampanim medijima; političko oglašavanje je zabranjeno van kampanje, ali samo u elektronskim medijima.

Da problem bude veći, nedostaci pravnog okvira i prakse su uočeni još 2011. godine, postali su deo političkih prioriteta, ali do danas nisu rešeni. Šanse su propuštene prilikom donošenja seta medijskih zakona, izmena Zakona o javnim nabavkama, ali i prilikom izrade Predloga zakona o oglašavanju., navodi se u saopštenju Transparentnost Srbija.

Transparentnost Srbija je ukazala na ove nedostatke resornom ministarstvu i javnosti, tokom javne rasprave i kada se Predlog zakona pojavio u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Iako glavni problemi nisu rešeni, predlozi TS-a su ipak imali pozitivnog efekta. Naime, grupa narodnih poslanika "Ekonomskog kokusa" predložila je niz amandmana, a Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, su te amandmane prihvatili. Efekat ovih promena jeste to da će za državno i političko oglašavanje ipak važiti opšti principi, poput zabrane zloupotrebe maloletnika, govora mržnje i slično.

Korisna je izmena kroz amandman na član 78. (prekršaji). Sada su predviđene kazne za odgovorna lica u državnim organima i političkim strankama koje prekrše pravila o sponzorisanju medijskih usluga i programskih sadržaja ili druge norme zakona.

S druge strane, iz opisa ograničenja za državno oglašavanje izostavljene su neke norme postojećeg Zakona o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 83/2014 - dr. zakon), koje bi, uz modifikacije, bile korisne:

  • zabrana da se u državnom oglašavanju koriste ime, lik, glas ili lično svojstvo funkcionera Republike, pokrajine ili lokalne samouprave, kao i
  • zabrana da se kroz državno oglašavanje "posredno ili neposredno oglašava politička organizacija ili druga organizacija koju je osnovao državni organ, politička partija ili političar".
Izvor: Vebsajt Transparentnost Srbija, 23.01.2016.
Izvor iz vesti, Naslov: Redakcija