Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE PREDLAŽE DOGOVOR BANKA I KLIJENATA O KREDITIMA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA


Upravni odbor Udruženja banaka Srbije razmatrao je situaciju u bankarskom sektoru Srbije, sa posebnim osvrtom na efekte jačanja švajcarskog franka na sve učesnike u finansijskom sektoru.

Ocenjeno je da i ova situacija, iako nema odlike sistemskog problema, zahteva kontiuirano praćenje i analizu stanja na tržištu u cilјu ublažavanja posledica za sve učesnike, kao i radi očuvanja stabilnosti i osnovnih parametara funkcionisanja bankarskog i finansijskog sistema.

Upravni odbor ističe da u traganju za rešenjima i u ovoj, kao i u bilo kojoj drugoj situaciji, a u cilјu očuvanja stabilnosti bankarskog sektora, moraju da budu poštovani sledeći principi:

1) jednak tretman svih klijenata na tržištu,

 2) preuzimanje individualnog rizika i odgovornosti, kako klijenata tako i banaka.

UBS preporučuje klijentima koji imaju probleme u otplati svojih kredita da se obrate svojim bankama i iskoriste modele restrukturiranja i/ili konverzije, kao i ostale mogućnosti, kako bi se ublažile posledice naglog skoka kursa švajcarskog franka.

Istovremeno, UBS preporučuje svojim članicama da u traganju za najbolјim rešenjima, a u skladu sa svojim poslovnim politikama, minimiziraju troškove dogovorenih rešenja sa klijentima.

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 25.01.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je: