Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: Zaključena prva repo transakcija između banaka


Narodna banka Srbije je 22. decembra 2015. godine zaključila prvu međubankarsku repo transakciju na domaćem finansijskom tržištu, čime je počela praktična primena Okvirnog ugovora o reotkupu hartija od vrednosti. Do sada je repo transakcije sa hartijama od vrednosti obavljala samo Narodna banka Srbije sa bankama u sprovođenju svojih operacija na otvorenom tržištu, u skladu sa svojim propisima.

Okvirni repo ugovor nastao je kao rezultat gotovo trogodišnje saradnje Narodne banke Srbije sa Udruženjem banaka Srbije i Asocijacijom finansijskih tržišta (ACI Srbija), pri čemu se u njegovoj izradi pošlo od dobre prakse banaka na međunarodnom tržištu kapitala i novca.

Model za izradu koji je korišćen bio je okvirni ugovor za repo transakcije Evropske bankarske federacije. Ti standardizovani, okvirni ugovori obezbeđuju veću pravnu i finansijsku sigurnost u izvršavanju transakcija između banaka i drugih učesnika na finansijskom tržištu. S obzirom na to da je predmet navedene repo transakcije dinarska dugoročna državna hartija od vrednosti, razvoj tih transakcija može doprineti i unapređenju likvidnosti sekundarnog tržišta državnih hartija od vrednosti, uz potencijalno poboljšanje uslova zaduživanja države prilikom primarne prodaje ovih hartija na domaćem tržištu.

Repo predstavlja finansijsku transakciju u kojoj jedna ugovorna strana (repo prodavac) na datum transakcije prodaje hartije od vrednosti drugoj ugovornoj strani (repo kupcu) po ugovorenoj ceni (odnosno u razmenu za novčana sredstva), pri čemu se repo prodavac istovremeno obavezuje da će na ugovoreni budući datum (datum reotkupa) otkupiti od repo kupca ekvivalentne hartije od vrednosti po ceni primljenih novčanih sredstava, uvećanih za (repo) kamatu.

Tržište repo transakcija je u međunarodnim razmerama jedno od najaktivnijih i najlikvidnijih segmenata tržišta novca i predstavlja važan izvor likvidnosti, odnosno kratkoročnog finansiranja mnogih finansijskih institucija. Njegovim efikasnim funkcionisanjem omogućava se bolja alokacija viškova slobodnih sredstava u bankarskom sistemu.

Navedena prva međubankarska repo transakcija u Srbiji dokaz je da je uz zajedničko angažovanje svih relevantnih institucija moguće dalje unapređenje finansijskog tržišta Srbije. Svesna velikog značaja takvih transakcija za stabilnost finansijskog sistema u celini, Narodna banka Srbije će i u narednom periodu nastojati da iz domena svojih nadležnosti podstakne razvoj domaćeg finansijskog tržišta, navodi se u saopštenju NBS.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 23.12.2015.
Naslov: Redakcija