Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV STUDENATA ZA POJEDINAČNO KRŠENJE AKADEMSKE DISCIPLINE: Pravilnikom je propisano da studenti treba da budu kažnjeni ako na fakultet dođu u vidno alkoholisanom stanju, ili ako konzumiraju drogu i alkohol u zgradi fakulteta, naprave materijalnu štetu, vređaju ili napadnu profesora, plagiraju ili delimično plagiraju domaći zadatak, seminarski ili semestralni rad ili projekte, zbog tuče i drugih izgreda. U zavisnosti od prekršaja, predviđeno je da student može biti kažnjen ukorom, zabranom polaganja ispita u jednom ili više ispitnih rokova do isključenja sa fakulteta


Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je novi Pravilnik o disciplinskom postupku protiv studenata za pojedinačno kršenje akademske discipline, kojim se plagijat prvi put tretira kao prekršaj. Proširen je spisak prekršaja, ali i kazni za studente, a uvedeni su prekršaji poput varanja na ispitu uz pomoć bubice i ometanja nastave duže od jednog časa.

U zavisnosti od prekršaja, predviđeno je da student može biti kažnjen ukorom, zabranom polaganja ispita u jednom ili više ispitnih rokova do isključenja sa fakulteta.

Plagijatorstvo kao studentski prekršaj definisano je kao "podnošenje delimičnih ili potpunih plagijata u okviru domaćih zadataka, seminarskih ili semestralnih radova, laboratorijskih vežbi ili izveštaja, projekata ili drugih predispitnih ili ispitnih obaveza".

Pravilnikom je propisano da studenti treba da budu kažnjeni ako na fakultet dođu u vidno alkoholisanom stanju, ili ako konzumiraju drogu i alkohol u zgradi fakulteta, naprave materijalnu štetu, vređaju ili napadnu profesora, neovlašćeno fotokopiraju udžbenike radi prodaje, polažu ispit umesto drugog, ometaju nastavu duže od jednog časa...

Studente ova poslednja stavka posebno brine, jer smatraju da može da bude zloupotrebljena prilikom svakog studentskog protesta. Profesori su objasnili da to nije bila namera, već je ideja da se spreči da se pod "kapom" protesta čine drugi prekršaji.

Senat je usvojio odluku da na svim fakultetima ubuduće bude šest ispitnih rokova, kako studenti ne bi mogli da traže dodatne rokove, a fakulteti smanjuju broj rokova, a predstavljen je i novi model finansiranja fakulteta.

Za sledeću sednicu, krajem januara 2016. godine, odložene su tačke koje su javnost najviše interesovale – Pravilnik o postupku utvrđivanja plagiranja, autoplagiranja, izmišljanja rezultata i krivotvorenja doktorata, kao i Kodeks profesionalne etike BU i Pravilnik o postupku pripreme i uslovima za odbranu doktorske disertacije.

Izvor: Vebsajt Politika i Blic, 23.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija