Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA 2019-2024. GODINE: Rasprava će trajati do 10. decembra 2019. godine


Javna rasprava o Predlogu strategije razvoja pravosuđa za period od 2019. do 2024. godine počela je 21 novembra 2019. godine i trajaće do 10. decembra.

Zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu pošalju na imejl adresu vida.stepanovic@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

Ministarstvo poziva relevantne državne organe, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo pravde će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije, na osnovu čega će sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i objaviti ga na internet stranici Ministarstva pravde i Portalu e-uprave.

Donošenje nove strategije predstavlja okončanje reformskog procesa i stvaranje uslova za razvojni kontinuitet, očuvanje i unapređenje kvaliteta pravosuđa, kao i jasan i predvidiv okvir za praćenje dosadašnjih postignuća i stvaranje uslova za njihovu održivost.

Javnoj raspravi prethodio je niz sastanaka Radne grupe koja je bila sačinjena od predstavnika svih relevantnih pravosudnih organa i stručnih udruženja, a sproveden je i dug konsultativni proces u okviru sve četiri apelacije u cilju izrade što kvalitetnijeg teksta Nacrta strategije. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 21.11.2019.
Naslov: Redakcija