Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA


Grupacija veledrogerija Privredne komore Srbije razmatrala je Nacrt zakona o lekovima i medicinskim sredstvima sa akcentom na usklađivanje sa pravnim sistemom EU u ovoj oblasti i na sažetiji i precizniji zakon.

Učesnici su naglasili da su ovom nacrtu neophodna objašnjenja definicija, izbacivanje nekih članova, nova pravila oglašavanja, preciznije određivanje rokova i posebne obaveze za nosioce dozvola za lekove.

Pojam "distribucije" treba da se zameni sa adekvatnijim izrazom, jer tu postoji opasnost da neke špediterske firme preuzmu ovaj posao, a odgovornost za snabdevanje snose veledrogerije, naglasio je predsednik Grupacije veledrogerija, Miomir Nikolić.

On je istakao da bi trebalo da bi trebalo odvojiti Zakon o lekovima od Zakona o medicinskim sredstvima, iako tu postoji problem tzv. graničnih proizvoda.

Nikolić je na temu dosadašnjih zakona rekao da ne možemo da donosimo zakone o lekovima na svakih pet godina i pravilnike, jer taman kad donesemo sve neophodne pravilnike onda opet menjamo zakon, zato je veoma važno da napravimo jedan uređen sistem.

Dodao je da bi bilo dobro da taj novi zakon o lekovima i medicinskim sredstvima bude usvojen do juna naredne godine.

Izvor: Tanjug, 24.11.2014.