Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Završen objedinjeni pretres Predloga zakona o zapošljavanju stranaca


Četvrtog dana rada, 24. novembra, poslanici Narodne skupštine završili su objedinjeni pretres Predloga zakona o zapošljavanju stranaca, kojim je uređena je mogućnost zasnivanja radnog odnosa sa stranim državljanima i licima bez državljanstva. Radni odnos, po odredbama Predloga, stranac može zasnovati na osnovu odobrenja za zasnivanje radnog odnosa koje daje organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, ukoliko stranac ima prethodno odobrenje za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak izdato u skladu sa Zakonom o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008), a može biti zaposlen onoliko koliko mu traje boravišna dozvola.

U ime predlagača, predložene zakone obrazložio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, navodeći da je jedan od uslova da poslodavac koji želi da zaposli stranca mora da dokaže da nije sa tog radnog mesta u prethodna tri meseca otpustio državljanina Srbije, i da u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od mesec dana nije uspeo da nađe profil koji je njemu potreban.

Uslovi za zapošljavanje stranaca predviđeni Predlogom zakona neće se primenjivati na: zapošljavanje stranca čiji boravak u Srbiji ne traje duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u zemlju; na stranca koji je vlasnik, osnivač, zastupnik ili član organa pravnog lica registrovanog u Srbiji; na predavača ili istraživača koji učestvuje u organizovanim profesionalnim skupovima, ili istraživačkim projektima ili radi u cilju predstavljanja ili sprovođenja različitih naučnih i tehničkih dostignuća, kao i na njegovo prateće osoblje; oni koji u Srbiji borave na naučnom, umetničkom, kulturnom ili sportskom događaju, u organizaciji ovlašćenih organizacija, državnih organa ili organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave kao i prateće organizacijsko i tehničko osoblje.

Zaključenje ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa stranim državljanima moguće je na period koji ne može biti duži od tri meseca u kalendarskoj godini.

Zaključen je i j zajednički načelni i jedinstveni pretres Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije.

Narodna skupština nastavlja sa radom u danas u 10 časova, raspravom o amandmanima na Predlog zakona o zaštiti i održivom finansiranju i obezbedjivanju finansiranja poljoprivredne proizvodnje i Predlog zakona zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije i Tanjug, 24.11.2014.