Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: Stigli komentari eksperata iz Brisela na prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana 23. Uskoro se očekuje nova javna rasprava i dijalog sa civilnim društvom


Pregovaračka grupa za Poglavlje 23 održala je u Klubu poslanika sastanak na kome su razmatrani komentari Evropske komisije na prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23.

Pomoćnik ministra pravde i šef pregovaračke grupe za Poglavlje 23 Čedomir Backović rekao je da su komentari eksperata iz Brisela na prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 stigli i da institucije koje su nosioci aktivnosti u okviru tog akcionog plana treba da ih razmotre i iznesu svoje komentare, sugestije i predloge.

Nosioci aktivnosti u okviru Akcionog plana za Poglavlje 23 treba da u narednom periodu Ministarstvu pravde dostave pismene predloge u vezi sa komentarima iz Brisela, da bi potom bio sačinjen i novi Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23. Nakon toga sledi nova javna rasprava i dijalog sa civilnim društvom.

Novi Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 će potom biti predstavljen Evropskoj komisiji.

Sastanak nosilaca aktivnosti u okviru Akcionog plana za Poglavlje 23 organizovalo je Ministarstvo pravde u saradnji sa projektom EU "EU uz Pravdu – Podrška za Poglavlje 23".

Ministarstvo pravde zaduženo je za koordinaciju i usmeravanje delovanja više od 60 različitih institucija uključenih u sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 22.10.2019.
Naslov: Redakcija