Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA POVODOM STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA I ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA


Uprava za trezor obaveštava korisnike javnih sredstava da su dana 19. septembra 2014. godine stupili na snagu Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 99/2014), kao i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 99/2014) kojim su izmenjene odredbe do tada važećih zakona, a kojima se utvrđuje pravo zaposlenih na uvećanje zarade po osnovu dodatka na osnovnu platu za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad).

S tim u vezi, potrebno je prilikom ažuriranja kadrovskih podataka u Registru zaposlenih, odnosno pri unosu podataka preko Obrasca 1 - Podaci o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima, u kolonu 23 - Procenat minulog rada, uneti procenat minulog rada koji se koristi u obračunu zarada, utvrđen u skladu sa navedenim zakonima, a koji predstavlja proizvod godina rada ostvarenih u radnom odnosu kod poslodavca i procenta uvećanja zarade po osnovu minulog rada. Kao procenat minulog rada za septembar 2014. godine unosi se procenat minulog rada na dan 19. septembra 2014. godine.

U kolonu 20 - Ukupan radni staž (godine), upisuje se, kao i do sada, ukupno vreme provedeno u radnom odnosu.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 24.9.2014.