Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU POSTUPANJA SA NEPOKRETNOSTIMA KOJE SU U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA ODNOSNO NA KOJIMA GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA: U slučaju da se nepokretnost u javnoj svojini grada Beograda ne proda u postupku javnog oglašavanja, početna procenjena vrednost se može umanjiti i na 80% početne procenjene vrednosti po kojoj će se nastaviti prodaja


Zgrade, stanovi i infrastruktura u javnoj svojini Grada Beograda ubuduće će moći da se prodaju gotovo upola cena.

Naime, kako su nedavno odlučile gradske vlasti, u slučaju da se nepokretnost u javnoj svojini grada Beograda ne proda u postupku javnog oglašavanja, početna procenjena vrednost se može umanjiti i na 80% početne procenjene vrednosti po kojoj će se nastaviti prodaja.

U slučaju kada se nepokretnost ne otuđi po toj nižoj ceni, početna procenjena vrednost nepokretnosti može se ponovo umanjiti na 60% početne procenjene vrednosti, predviđeno je Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini Grada Beograda odnosno na kojima Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja("Sl. list grada Beograda", br. 52/2019).

Nepokretnosti Grada na koje se odnosi ova Odluka su: službene zgrade, poslovne zgrade i poslovni prostor, stambene zgrade, stanovi iz otkupa, garaže i garažna mesta, nepokretnosti za reprezentativne potrebe, dobra u opštoj upotrebi i objekti infrastrukture u javnoj svojini Grada Beograda.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 23.07.2019.
Naslov: Redakcija