Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poslalo dopis visokoškolskim ustanovama da kao deo konkursne dokumentacije, saglasno odredbama članova 9. i 103. Zakona ne traže i izvode iz matične knjige rođenih i uverenje o državlјanstvu. Ukoliko u septembarskom upisnom roku službenik studentske službe odbije da upiše studenta samo zato što nije doneo izvod iz matične knjige rođenih, a ima biometrijsku ličnu kartu, biće kažnjen. Visina kazne je od 5.000 do 50.000 dinara


Više od 30.000 brucoša koji su fakultete upisali u junskom roku 2016. godine nepotrebno je čekalo red na šalterima opština, podnosilo zahteve i uzimalo izvode iz matičnih knjiga rođenih i predavalo ih pri upisu na studije. Sve to je umesto njih morao da uradi fakultet ili visoka škola! Kako se to ne bi ponovilo i na upisu u septembru, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poslalo je dopis svim fakultetima da ne smeju od kandidata da traže podatke koji su već sadržani u službenim evidencijama.

Isti dopis upućen je na adrese svih vrtića, škola i studentskih centara. Ali kako je cela prosveta zvanično na raspustu, bar do polovine avgusta dopise neće imati ko da primi. Niko od čelnih ljudi fakulteta i škola još nije ni čuo za nova pravila prilikom upisa.

- Dopis još nismo dobili, ali pretpostavljam da će to biti ogroman posao za fakultete koji su već prezagušeni administrativnim obavezama - kaže prof. dr Ivanka Popović, prorektorka za nauku Univerziteta u Beogradu. - To multipliciranje administrativnih poslova posebno je loše u uslovima kada postoji zabrana zapošljavanja nenastavnog osoblja.

Ona dodaje da je raspust zvanično počeo i fakulteti neće raditi do 20. avgusta 2016. godine. Nakon toga, na nivou univerziteta, sigurno će, kaže, imati sastanak na ovu temu i doneti zajednički stav kako će dalje da postupaju.

Nova pravila ne važe samo prilikom upisa, jer više ni nastavnici kada se zapošljavaju u školama, vaspitači u vrtićima ili roditelji kada podnose zahteve za dobijanje mesta u vrtiću za dete neće donositi dokumente koji dokazuju podatke sadržane u ličnoj karti. To su, pre svega, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu.

- Ne znam kako će to izgledati kada dođu stotine studenata, koje treba upisati u svega dva-tri dana. Imamo mali broj zaposlenih u studentskoj službi i bojim se da će se stvoriti usko grlo pri upisu. Kako će oni za svakoga da pribave izvode i koliko će to da traje, stvarno nam nije jasno - kažu na jednom beogradskom fakultetu.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kažu da službenici neće morati da traže izvode iz matičnih službi i da će biometrijska lična karta biti dovoljan dokaz. Oni su zaduženi za nadzor nad sprovođenjem Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon), koji je i uveo ovu novinu da građani uz biometrijsku ličnu kartu ne moraju institucijama da donose na uvid uverenje o državljanstvu i "rodni list".

- Zakon predviđa biometrijsku ličnu kartu kao dokaz, ali i dalje je u raznim podzakonskim aktima navedeno da se u mnogim situacijama dostavljaju izvodi. Sledeći korak je da ti propisi budu usklađeni sa Zakonom. Dok se to ne dogodi, upravna inspekcija tolerisaće izvod iz biometrijske lične karte kao dokaz - objašnjavaju u Ministarstvu državne uprave. - Ukoliko službenik misli da mu je potreban neki podatak koji nije sadržan u ličnoj karti, može da zatraži od matične službe da mu pošalju izvod iz knjige rođenih. Važno je da ništa od toga ubuduće neće raditi građani.

Ovo Ministarstvo je još 27. juna 2016. godine objavilo tumačenje prema kom fakulteti ne treba naknadno da traže podatke o ličnosti sadržane u ličnoj karti. Na fakultetima kažu da je i septembar prekratak rok da bi ovaj propis počeli da primenjuju.

Ukoliko u septembarskom upisnom roku službenik studentske službe odbije da upiše studenta samo zato što nije doneo "krštenicu", a ima biometrijsku ličnu kartu, biće kažnjen. Visina kazne je od 5.000 do 50.000 dinara za sve koji od građana traže dokaz za podatke sadržane u službenim evidencijama.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 22.07.2016.
Naslov: Redakcija