Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TROMESEČNA AKCIJA BESPLATNE MEDIJACIJE U POTROŠAČKIM SPOROVIMA


Nacionalno udruženje medijatora Srbije pokrenulo je tromesečnu akciju besplatnih usluga medijacije, odnosno posredovanja u sporovima između prodavaca robe ili usluga i potrošača. Šta je medijacija i kako se poslužiti njome, objašnjava Jovanka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije.

"Kada u kupoprodajnom odnosu između potrošača i trgovca nastane problem koji se ne reši u postupku reklamacije, postoji još jedan korak koji predstavlja opciju pre nego što učesnici upuste u sudski spor", kaže Nikolićeva.

Ona dodaje da je medijacija proces u kojem treće nepristrasno lice (medijator) usmerava komunikaciju između strana u sukobu i pomaže u pregovorima kojima treba postići zajednički prihvatljiv sporazum.

"Reč je o procesu čije faze i koraci nisu strogo definisani zakonom, te spada u neformalne načine rešavanja sukoba", ističe Nikolićeva i dodaje da su osnovni principi medijacije: dobrovoljnost, poverljivost, neformalnost, privatnost i hitnost.

"Medijator u uvodnoj reči strankama objašnjava principe medijacije, pravila i troškove postupka, koji su znatno manji nego sudski, a zatim strane potpisuju sporazum o pristupanju medijaciji", objašnjava Nikolićeva.

"Cilj medijacije je da se utvrdi interes i potreba jedne strane koja želi da kroz postupak nešto ostvari", kaže Nikolićeva i dodaje da medijacija može biti i obustavljena ukoliko medijator utvrdi da dalji postupak nije svrsishodan.

Ona ističe da se postupak uspešno okončava zaključivanjem sporazuma o rešavanju spora, a njegovu sadržinu određuju same strane u postupku medijacije.

"Nacionalno udruženje medijatora Srbije je objavilo da je počela velika akcija besplatnih usluga medijacije koje će trajati tri meseca, a njihov cilj je da građanima približi medijaciju kao najefikasniji način vansudskog rešavanja sporova u svim oblastima", ističe Nikolićeva.

Ona dodaje da će u sporovima manje vrednosti (novčano potraživanje koje ne prelazi dinarsku protivvrednost 3.000 evra) usluge medijacije biti besplatne.

"Nacionalno udruženje medijatora Srbije broji više od 300 članova iz 35 gradova tako da se akcija sprovodi u celoj zemlji", kaže Nikolićeva i dodaje da će to udruženje biti na raspolaganju sudovima, zainteresovanim institucijama, organizacijama i građanima.

Izvor: Vebsajt RTV, Đuro Vukelić, 22.06.2018.
Naslov: Redakcija