Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BESPLATNA SAVETOVANJA "NOVI PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA I PREGLEDU OBRAČUNA PDV I NAJNOVIJE IZMENE ZPPPA" TOKOM JUNA 2018. GODINE U BEOGRADU, NIŠU I NOVOM SADU


Kompanija Paragraf organizovaće tokom juna meseca 2018. godine besplatna jednodnevna savetovanja na temu početka primene novih pravila o PDV evidencijama, od 1. jula 2018. godine.

Primena novog Pravilnika o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV usloviće novi način vođenja PDV evidencija kod svih obveznika, posebno imajući u vidu da će postojati obaveza podnošenja pregleda obračuna uz poresku prijavu (Obrazac POPDV).

Pravilno vođenje PDV evidencija predstavlja osnov za pravilnu primenu propisa o PDV, pa je cilj savetovanja da se učesnici još jednom podsete na novi način vođenja PDV evidencija i na pravila iskazivanja podataka u pregledu obračuna (Obrazac POPDV). Pored toga, poslednje izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018) donose pojedine važne novine za poreske obveznike, pa će i o njima biti reči na savetovanju.

Imajući u vidu navedeno kompanija Paragraf organizuje jednodnevna savetovanja na temu "Novi Pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i najnovije izmene ZPPPA " i to prema sledećem rasporedu:

  • Beograd - 18. jun 2018. godine (ponedeljak), Sava Centar, ul. Milentija Popovića 9,
  • Niš - 20. jun 2018. godine (sreda), New City hotel, ul. Vožda Karađorđa 12,
  • Novi Sad - 22. jun 2018. godine (petak), Master Centar, ul. Hajduk Veljkova 11.

Teme besplatnog savetovanja:

PDV pravilnik

  • Opšte i posebne evidencije
  • Sadržina pregleda obračuna (Obrazac POPDV)
  • Način iskazivanja podataka po vrstama prometa u skladu sa Pravilnikom i Korisničkim uputstvom Poreske uprave

Najvažnije izmene i dopune ZPPPA

  • Podnošenje izmenjene poreske prijave
  • Sekundarna poreska obaveza

Predavači su eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

  • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",
  • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".
Izvor: Redakcija, 24.05.2018.