Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA: Energetski pasoš moraju imati sve nove zgrade, kao i postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju, osim zgrada koje su ovim propisom izuzete od obaveze energetske sertifikacije


U Srbiji je do sada izdato oko 1.000 energetskih pasoša za objekte i skoro 1.700 stručnjaka ima licencu za energetsku efikasnost, izjavila je šefica Odseka za energetsku efikasnost u zgradama u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jasminka Pavlović.

"Svi su to ozbiljno shvatili i niko više ne postavlja pitanje da li treba", rekla je Pavlović na konferenciji "Energetska efikasnost u zgradarstvu sa osvrtom na korišćenje geotermije za grejanje i hlađenje".

Ona je dodala da je u jednom trenuktu bilo više izdatih energetskih pasoša nego građevinskih dozvola.

Pavlović je rekla da Srbija mora da prati standarde koji su postavljeni u Evropi i da je u saradnji sa Inženjerskm komorom oko 2.000 ljudi prošlo obuku.

"Sada imamo između 1.600 i 1.700 ljudi sa licencom za energetsku efikasnost", navela je Pavlović.

Ona je rekla da sve nove zgrade u Srbiji moraju da imaju energetski pasoš, kao i sve postojeće koje se rekonstruišu i saniraju uz to da bar za jedan energetski razred mora da im se unparedi energetska efikasnost.

"Napravili smo Centralni registar energetskih pasoša i već imamo stotinak pasoša koji su izdati preko CREP-a", navela je Pavlović.

U saradnji sa GIZ-om je odabrano 30 gradova u Srbiji i napravljena je analiza objekta i tipologija zgrada, dodala je ona ističući da je to sada sjajan alat za dalje planiranje u toj oblasti.

U skladu sa Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 69/2012), energetski pasoš sadrži podatke o energetskom razredu zgrade prema njenim energetskim svojstvima određenim na osnovu izračunate potrebne finalne godišnje toplotne energije za grejanje za referentne klimatske podatke i omogućava poređenje zgrada s obzirom na njihova energetska svojstava, a moraju ga imati nove i postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju.

Zgrade se svrstavaju u osam energetskih razreda prema energetskoj skali od "A+" do "G", s tim da "A+" označava energetski najpovoljniji, a "G" energetski najnepovoljniji razred.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.05.2016.
Naslov: Redakcija