Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: 25. maja 2015. godine biće održane Sednica Odbora za budžet i finansije, Sednica Odbora za privredu i Sednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport


Sednica Odbora za budžet i finansije

U ponedeljak, 25. maja 2015. godine, u Svečanom salonu Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 12.00 časova, biće održana 28. sednica Odbora za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Izveštaj o poslovanju garancijskog fonda autonomne pokrajine vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2014. godine,

2. Izveštaj o radu pedagoškog zavoda vojvodine za 2014. godinu,

3. Izveštaj o poslovanju i završni račun zavoda za ravnopravnost polova za 2014. godinu.

Sednica Odbora za privredu

U ponedeljak 25. maja 2015. godine, u sali 3 Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 12.00 časova, biće održana 20. sednica Odbora za privredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Informacija o restruktuiranju JPElektroprivreda Srbije“ sa predlogom zaključaka;

2. Izveštaj o poslovanju garancijskog fonda autonomne pokrajine vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2014. godine.

Sednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport

U ponedeljak 25. maja 2015. godine, u sali 3 Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 13.00 časova, biće održana 33. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Izveštaj o radu pedagoškog zavoda vojvodine za 2014. godinu,

2. Informacija o upisu studenata u visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač APV u školskoj 2014/2015. godini sa posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih zajednica,

3. Informacija o upisu studenata na fakultete Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini,

4. Informacija o prijemu studenata u studentske centre na teritoriji APV u školskoj 2014/2015. godini,

5. Informacija o stanju inovacione delatnosti na teritoriji APV za 2014. godinu,

6. Pitanja i predlozi.

Izvor: Press služba Skupštine AP Vojvodine, 24.05.2015.