Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SVEČANO OTVORENO VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF, VRNJAČKA BANJA, 24 - 27.05.2015. MAJ 2015. GODINE: "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


U organizaciji kompanije Paragraf, 24.05.2015. godine, svečano je otvoreno tradicionalno savetovanje pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

U skladu sa tim, Kompanija Paragraf je okupila predavače - eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom (predstavnike Ministarstva finansija, predstavnike Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i drugih nadležnih ministarstava, predstavnike Uprave za javne nabavke, predstavnike Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, profesore Univerziteta, urednike stručnih časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i "Budžetski instruktor" i ostale kompetentne predavače, stručne saradnike i eminentne autore koji sarađuju sa kompanijom Paragraf).

Savetovanju prisustvuje veliki broj učesnika iz javnog i privatnog sektora, a prvog dana savetovanja teme su bile:

Primena novog Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon). Predavač, g. Milan Stefanović, Stručni savetnik u Timu za regulatorne reforme u privredi USAID BEP, govorio je o konceptu novog Zakona, osnovnim razlozima za donošenje, na primedbe koje su privreda i građani isticali, o stubovima reforme inspekcijskog nadzora, ciljevima i novinama Zakona, načinima suzbijanja sive ekonomije, ujednačavanju inspekcijske prakse, jedinstvenom informacionom sistemu za inspekcije i mnogim drugim važnim promenama koje donosi Zakon. Kroz interaktivnu komunikaciju sa učesnicima, odgovoreno je brojna pitanja vezana za novitete koje donosi novi Zakon.

Druga tema savetovanja je bila: Primena Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 -dalje: ZOR) kroz odgovore na pitanja. Snežana Bogdanović, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je učesnicima prezentovala odgovore na pitanja koja su se, nakon stupanja na snagu ZOR pojavila u praksi, kao što su rad na određeno vreme, godišnji odmori, preraspodela radnog vremena, minuli rad,  rad na određeno vreme, otpremnine, kolektivni ugovori, prestanak radnog odnosa  itd.

Tokom svečanog otvaranja savetovanja, Generalni direktor kompanije Paragraf, Bratislav Milovanović, istakao je da izdavacka delatnost Paragrafa pokriva sve pravne oblasti. Kako je naveo:

„I računovodstvo je pravo. I porezi su pravo. I revizija je pravo. Ukoliko zivimo u zabludi da se živi od stare slave i da je samo tradicija dovoljna da nas na određeno mesto pozicionira doveka, pri tom, ne podižući kvalitet proizvoda i usluga – smatram da je takav pristup osuđen na propast u modernom, zdravom tržišnom sistemu. Mi u Paragrafu smo upravo tu videli našu šansu. Mi tu šansu koristimo i tek planiramo da je iskoristimo. Paragraf danas ima 5 veoma ozbiljnih Redakcija, da se Paragraf se svake godine kadrovsko – tehnološki pojačava i ulaže značajna sredstva u razvoj i širenje novih proizvoda i usluga“. Milovanović je prisutne učesnike upoznao sa Paragraf Lex MNE bazom propisa, sudske prakse, strane sudske prakse, evropskog zakonodavstva, carinske tarife i najavio širenje spektra proizvoda i usluga Paragrafa.

Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Pravni instruktor“ i Supervizor svih redakcija, Dušan Pavlović, prisutne je informisao vezano za teme stručnog dela savetovanja i detaljno ih upoznao sa temama i predavačima, a odgovarao je i na brojna pitanja učesnika, koja su vezana za radne odnose.

Izvor: Redakcija, 24.05.2015.