Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O FINANSIRANJU VISOKOG OBRAZOVANJA: Rok za sugestije 10. maj 2023. godine


Ministarstvo prosvete obaveštava zainteresovanu javnost o početku rada na izradi Nacrta zakona o finansiranju visokog obrazovanja na inicijativu i prema smernicama Kabineta premijerke Vlade, a u skladu sa čl. 32, 34. i 41. Zakona o planskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018), kao i u skladu sa članom 77. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon).

Nacrtom zakonom urediće se pitanja vezana za finansiranje visokog obrazovanja.

Imajući u vidu da se ovim Nacrtom zakona uređuju pitanja koja posebno zanimaju javnost, Ministarstvo kao prateći materijal prilaže i polazne osnove koje sadrže prikaz problema u oblasti, ciljeve koji se trebaju ostvariti donošenjem zakona, kao i osnovne opcije za uređivanje oblasti, sve na osnovu smernica i materijala koje je pripremio Kabinet premijerke Vlade.

Ovom prilikom pozivamo zainteresovanu javnost da najkasnije do kraja dana 10. maja 2023. godine dostave komentare, predloge i sugestije za uređenje oblasti finansiranja visokog obrazovanja na elektronsku adresu zofivo@prosveta.gov.rs

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, 20.04.2023.
Naslov: Redakcija