Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU: Rasprava će trajati do 10. maja 2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva zainteresovane građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o štrajku i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodiće se u periodu do 10. maja 2018. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, javnih službi, socijalnih partnera (sindikati, udruženja poslodavaca), stručna javnost i drugi zainteresovani učesnici.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se na e-mail adresu: javnarasprava.strajk@minrzs.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Tekst Nacrta zakona predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom "Predstavljanje Nacrta zakona o štrajku", koji će se u organizaciji Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održati u:

- Novom Sadu 8. maja 2018. godine u periodu od 11,00 do 13,00 časova;

- Nišu 9. maja 2018. godine u periodu od 12,00 do 14,00 časova;

- Beogradu 10. maja 2018. godine u periodu od 12,00 do 14,00 časova.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada, 24.04.2018.