Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Neke od mera predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23 su rasterećenje sudova komunalnih predmeta, modernizacija i bolja organizacija sudova, obuka sudija za primenu novih zakona. Vrhovni kasacioni sud naložio je da se do 1. jula 2016. godine reše svi krivični predmeti stariji od pet i parnice starije od deset godina


Duga i spora suđenja jedan su od glavnih problema pravosuđa u Srbiji. U više od 500.000 predmeta građani na presudu čekaju između pet i deset godina. Efikasnije i brže pravosuđe biće jedan od najvažnijih ciljeva pregovora Srbije i Evropske unije u okviru Poglavlja 23, koje bi trebalo da bude otvoreno u junu 2016. godine.

Četiri porodice ostale su bez krova nad glavom kada je greška u građevinskim radovima u Dubljanskoj ulici u Beogradu dovela do urušavanja okolnih kuća. U postupku za nadoknadu štete ni posle šest i po godina nema presude.

Slučaj Dubljanske je jedan od 500.000 predmeta na policama srpskih sudova koji na odluku čekaju između pet i deset godina. Vrhovni kasacioni sud naložio je da se do 1. jula 2016. godine reše svi krivični predmeti stariji od pet i parnice starije od deset godina.

"Iluzorno je nadati se da će biti rešeni svi predmeti, jer postoje i objektivni razlozi, stranke nisu dostupne, ali važno je da smanjimo razloge na razumnu meru. Da se predmeti koji su po programu sudova prioritetni, da se zaista sa njima tako i postupa", kaže Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Efikasnija i brža pravda biće jedan od glavnih ciljeva pregovora Srbije i EU u Poglavlju 23 koji bi trebalo da počnu u junu 2016. godine. U Akcionom planu je precizna lista mera čiju primenu će pratiti i pomagati Evropska komisija.

"Tražili smo od Srbije da unese što više konkretnih datuma za ispunjavanje planova. Tražili smo i da navedu indikatore rezultata koji su merljivi. Akcioni plan ostaje mapa puta sve do članstva Srbije u EU. Naše praćenje će se zasnivati na onom što su naši partneri stavili u Akcioni plan", kaže Sabin Zvanepul iz Evropske komisije.

Rasteretiti sudove komunalnih predmeta, modernizacija i bolja organizacija sudova, obuka sudija za primenu novih zakona – neke su od mera iz Akcionog plana.

"Sve ono što od nas EU traži, preporučuje ono što traži da bi dostigli neki njihov nivo, i sve ono što mi u zemlji inače treba da uradimo kako bi ljudi imali kvalitetniji život sa druge strane, što se u većoj meri to preklapa, što su više to dve strane istog novčića, to smo na boljem putu. Mislim da kad je u pitanju 23 poglavlje da je to 99,99 odsto", kaže Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde.

Koristeći novi Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015), oštećeni stanari Dubljanske ulice podneli su prigovor sudu zahtevajući da se odredi rok u kojem je sudija dužan da donese presudu. Osam godina posle rušenja, nadaju se da će to pomoći da vrate krov nad glavom.

Izvor: Vebsajt RTS, Dušan Gajić, 23.04.2016.
Naslov: Redakcija