Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE: Rasprava će trajati do 9. februara 2023. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, Ministarstvo rudarstva i energetike sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 9. februara 2023. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, javnih službi, privredni subjekti, stručna javnost, kao i druga zainteresovana lica.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu rudarstva i energetike putem elektronske pošte na e-mail adresu: oie@mre.gov.rs ili putem pošte na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, ul. Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom: “Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije".

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo rudarstva i energetike će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona, koji će u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave objaviti na internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike i na Portalu “eKonsultacije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva rudarstva i energetike, 21.01.2023.
Naslov: Redakcija