Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: Preraspodela prihoda između republičkog i budžeta lokalnih samouprava od osam milijardi dinara u korist Republike. Planira se potpuno ukidanje komunalne takse za isticanje firme i ekološke takse, dok će taksa za motorna vozila umesto opštinama, ići u državnu kasu. Predviđeno je da će opštinama od naplaćenog poreza na zarade, umesto 80 odsto, ostajati 50 odsto sredstava


Javna rasprava o Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji predviđa da se gradovima i opštinama dodeli 8 milijardi dinara manje, je završena.

Lokalne samouprave protive se Nacrtu zakona i traže njegovo povlačenje.

Nacrt zakona predviđa da će opštine ubuduće dobijati 50 umesto dosadašnjih 80 odsto od poreza na zarade, čime se značajno smanjuju lokalni a povećava republički budžet. To nije jedini problem navode čelnici lokalnih samouprava.

"Glavni problem sa Nacrtom zakona je taj što se oslobađaju od lokalnih taksi velika preduzeća kao što su mobilni operateri, cementare, kladionice, banke, a taj teret koji se skida sa ovih pravnih lica se prebacuje na građane kroz povećanje poreza na imovinu. Da bi se nadoknadio taj gubitak lokalnih budžeta Ministarstvo finansija je predložilo povećanje poreza na imovinu za građane za 30 procenata", kaže Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin.

Upravo tu leži mogući problem na šta je ukazao i Fiskalni savet. Savet je u celini podržao Nacrt zakona jer smatra da povećani obim sredstava na lokalnom nivou u prethodnim godinama, nije upotrebljen na produktivan način.

Nacrt zakona otklanja veliku fiskalnu neravnotežu koja je nastala prekomernim transferom sredstava sa republičkog na lokalni nivo vlasti prilikom izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn. i 95/2015 - usklađeni din. izn.) u junu 2011. Sa tehničkog stanovišta, Savet sugeriše da se precizira način integracije firmarine u porez na imovinu pravnih lica tako da ne dođe do prelivanja tereta na građane.

I dok Vlada Republike Srbije donosi Nacrt zakona, novina je i da opštine više neće finansirati obnovu bolnica, škola, vrtića, domova za nezbrinutu decu i decu ometenu u razvoju. Te poslove finansiraće i realizovati Republika preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, na osnovu Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015).

"Očekujem da ta Kancelarija pre svega pomogne lokalnim samoupravama u rešavanju problema i provođenju velikih infrastrukturnih projekata, kako ne bi došlo do određenih zastoja, kakav mi sada imamo na izgrdanji doma za studente u Nišu. Dakle takvi veliki projekti treba da se sprovedu do kraja i dobro je da će se sa jednog mesta upravljati takvim projektima, jer ćemo mi tačno znati ako ne ide neki projekat da se obratimo na jedno mesto", kaže Mihajlo Zdravković, većnik Grada Niša.

Do 31. decembra 2015. godine lokalne samouprave Kancelariji treba da dostave spisak objekata koje treba sanirati kao i procenu troškova. Direktor Kancelarije, Marko Blagojević, očekuje da će do sredine januara 2016. godine imati bazu podataka i kaže da će se videti svaki dinar koji će biti uložen u obnovu 3.000 objekata.

Izvor: Vebsajt B92, 22.12.2015.
Naslov: Redakcija