Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE DONELA POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU: Ukupan iznos 62,3 milijarde dinara, za 2,3 milijarde manji u odnosu na ovu godinu


Pravna baza Paragraf Lex

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.

Ukupan iznos pokrajinskog budžeta za narednu godinu, odnosno prihodi i primanja zajedno sa procenjenim iznosom prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina i rashodi i izdaci, projektovani su u iznosu od 62.331.414.527,78 dinara.

Pokrajinski budžet za 2015. godinu manji je za 2,3 milijarde dinara ili oko 3,6 odsto od budžeta u 2014. godini. To je posledica, pre svega, značajnog smanjenja iznosa transfernih sredstava za plate zaposlenih u obrazovanju, zbog primene zakona o smanjenju zarada. Ostali izvori finansiranja AP Vojvodine imaju stabilno kretanje, sa umerenim rastom.

U skladu sa mogućnostima, budžetom za 2015. godinu planirane su i kapitalne investicije i nastavak finansiranja mera i aktivnosti usmerenih na održavanje nivoa i rast zaposlenosti, unapređivanjem privrednog ambijenta i realizacijom neposrednih podsticaja za zapošljavanje. Izdvajanja koja su planirana ili kao direktna kapitalna ulaganja ili kao podrška opštinama i drugim institucijama u Vojvodini iznose preko 15 milijardi dinara.

U 2015. godini će zaduženja budžeta AP Vojvodine biti smanjena za više od 100 miliona dinara. Neto iznos razlike između novog zaduživanja i otplate glavnice duga je pozitivan. Za otplatu duga predviđeno je 2,2 milijarde dinara, a planirano zaduživanje iznosi najviše 2,08 milijarde dinara.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu po prvi put je donet po programskom modelu, što je i propisana obaveza prema Zakonu o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013). Uvođenje programskog modela budžeta je proces koji počinje naredne godine, ali da bi se stiglo do tačke kada bi se budžet zaista mogao zasnivati na informacijama o rezultatima, potrebno je najmanje nekoliko godina. Osim dosadašnjeg načina iskazivanja rasporeda sredstava po korisnicima, programskim delom budžeta vidljive su sektorske politike i značaj koji im se u raspodeli sredstava daje, pa taj deo budžeta daje jasniju sliku prioriteta u finansiranju. Istovremeno, učinjen je skroman početni korak i u pravcu uvođenja rodne analize u budžetski proces, navedeno je u obrazloženju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za narednu godinu.

Izvor: Vebsajt Skupštine AP Vojvodine, 23.12.2014.