Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SEMINARI AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U BEOGRADU, ČAČKU I UŽICU: Tema "Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera"


Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus seminara u novembru i decembru 2016. godine u više gradova i opština u Srbiji na teme: "Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera".

Seminar "Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera" namenjen je funkcionerima, odnosno svim izabranim, postavljenim ili imenovanim licima u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i u organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština.

Učesnici seminara će biti upoznati sa pojmom i vrstama sukoba interesa i obavezama funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa i prijavljivanja imovine i prihoda, odnosno, na seminarima će biti obrađene sledeće teme:

  • Registar i prijavljivanje imovine funkcionera, kontrola izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, obaveštavanje i vođenje evidencija o poklonima i stupanju i prestanku funkcije;
  • Obaveze funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa (nespojivost i kumulacija funkcija, obavljanje drugog posla ili delatnosti, i dr.);
  • Postupak utvrđivanja povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US);
  • Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i krivičnih prijava zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Planom realizacije seminara zakazani su seminari u sledećim opštinama i gradovima:

  • Beograd, 25. novembar 2016. godine, sala Kluba poslanika, sa početkom u 11:00č, za izabrana postavljena ili imenovana lica u organima Republike Srbije.
  • Čačak, 01. decembar 2016. godine, sala Skupštine grada, sa početkom u 11:00č, za ciljnu grupu sa teritorije Moravičkog upravnog okruga.
  • Užice, 02. decembar 2016. godine, sala Skupštine grada, sa početkom u 10:30č, za ciljnu grupu sa teritorije Zlatiborskog upravnog okruga.

U toku je organizacija seminara u sledećim gradovima i opštinama: Šabac, Valjevo, Leskovac, Pirot i Prokuplje.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 22.11.2016.
Naslov: Redakcija