Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA IZBORNOG ZAKONODAVSTVA: Smanjenje broja poslanika u Narodnoj skupštini RS, uvođenje sistema gde će se glasati za ljude, a ne zbirne stranačke liste


Pre šest meseci održana je prva sednica skupštinske Akcione grupe za promenu političkog sistema, koja je trebalo da predloži nove izborne zakone u Srbiji.

250 poslanika, proprocionalni izbori i glasanje za liste, a ne za pojedince, aktuelni je Zakon o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon - dalje: Zakon) u Srbiji.

U proteklih godinu dana, najveći deo aktera na političkoj sceni založio se za promenu Zakona. Od Akcione grupe su se očekivali rezultati do kraja 2015. godine, međutim, poslednja sednica je održana još u julu 2015. godine.

Dok se produkt čeka, stručnjaci za izborno zakonodavstvo navode da ističe vreme za promene, pošto se u izbornoj godini takvi zakoni ne menjaju. A Srbiju već na proleće 2016. godine čekaju lokalni i pokrajinski izbori.

"Jer je dobra praksa da se izmene rade u prvoj polovini mandata. Mislim da smo već sada polako pri kraju sa vremenom koje je potrebno da se ta izborna reforma i sprovede", kaže Bojan Klačar iz CeSID- a.

A da su reforme potrebne niko ne spori. Svi, bar javno, kažu da se izborno zakonodavstvo mora menjati.

Sem manjeg broja poslanika, Bojan Klačar iz CeSID-a, zalaže se za uvođenje sistema gde će se glasati za ljude, a ne zbirne liste i stranačke vođe.

"Pokretanje unutarstranačkih procesa, odnosno unutarstranačke demokratije, imajući u vidu da će stranka sve više da ceni glasove koje donose kandidati na svoje ime i prezime, a ne samo one glasove koje stranka dobije kao lista", dodaje Klačar.

Kako stvari sada stoje građani Srbije će na naredne pokrajinske izbore koji će se održati u proleće sledeće godine, očigledno izaći po starom izbornom sistemu, pošto nema političke volje da dođe do promene izbornog zakonodavstva.

Izvor: Vebsajt B92, 22.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija