Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA POČINJE DA SE PRIMENJUJE OD 1. JANUARA 2015. GODINE: Novo rešenje predviđa radikalnu izmenu da sporazum može imati snagu izvršne isprave, ako sadrži izjavu dužnika kojom ovaj prihvata sporazum kao izvršni, i ako su potpisi strana i posrednika overeni kod javnog beležnika.


 

ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014)

Lica koja se do dana početka primene ovog zakona, odnosno do 1. januara 2015. godine, nalaze na spiskovima posrednika koje vode nadležni sudovi i drugi organi ili na spisku posrednika Centra za posredovanje, kao i lica koja su do početka primene ovog zakona završila program obuke za posrednike, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika ("Sl. glasnik RS", br. 44/2005), nisu obavezna da završe osnovnu obuku za posrednike propisanu ovim zakonom.


Do donošenja podzakonskih akata predviđenih ovim zakonom primenjuju se podzakonski akti doneti prema odredbama Zakona o posredovanju - medijaciji ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 31. maja 2014. godine, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine, osim odredaba čl. 6. do 8. i člana 33. stav 5. koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Za razliku od rešavanja spora kroz sudski postupak, koji je dug, iscrpljujući i skup, posredovanje je mnogo bolja i isplativija varijanta. Otklonjeni stari nedostaci: postignuti sporazumi obavezujući

Od 1. januara 2015.godine, svi koji žele mirno da reše spor imaće na raspolaganju stotine posrednika, koji će im u tome pomoći - na snagu stupa Zakon o posredovanju u rešavanju sporova.

Za razliku od rešavanja spora kroz sudski postupak, koji je dug, iscrpljujući i skup, i u kom se na kraju ne zna ko je pobednik a ko poraženi, pa je pobeda Pirova zbog velikih izdataka i stanjenih živaca, posredovanje je mnogo bolja i isplativija varijanta. To je kratkotrajan, efikasan i jeftiniji način rešavanja spora, u kojem nema povređene sujete, trajno poremećenih odnosa i posle kojeg strane mogu da nastave poslovnu saradnju. U pronalaženju kompromisa pomaže im neutralan i nepristrasan posrednik.

Ideja zakonodavca, između ostalog, jeste i da rastereti prebukirane sudove, “zarobljene” u okončavanju starih predmeta.

- Prethodni zakon imao je manu jer postignuti sporazumi o posredovanju nisu imali snagu izvršne isprave - objašnjava Marijana Šarac iz Ministarstva pravde, koja je učestvovala u izradi Zakona kao član Radne grupe. - Tako su ljudi ranije plaćali i medijatora i advokata, a nisu dobijalu izvršnu ispravu. To u praksi znači da je, u situaciji kada je vođen postupak uz učešće medijatora, tokom koga se dužnik obavezao da će poveriocu isplatiti dug, pa ipak prekršio obećanje, poverilac morao radi naplate da ulazi u mukotrpnu parnicu.

SUDIJE imaju obavezu da na pripremnom ili na prvom ročištu za glavnu raspravu upoznaju stranke sa mogućnošću posredovanja. One koji su zainteresovani, moći će da saznaju imena i kontakt podatke posrednika u svojim sredinama, objašnjava Šarac.

Novo rešenje predviđa radikalnu izmenu da sporazum može imati snagu izvršne isprave, ako sadrži izjavu dužnika kojom ovaj prihvata sporazum kao izvršni, i ako su potpisi strana i posrednika overeni kod javnog beležnika.

To znači da poverilac, kada je zaključen sporazum o rešavanju spora kao izvršna isprava, neće morati ponovo na sud ako dužnik ne isplati dugovano, već će moći da naplati dug direktno na osnovu potpisanog sporazuma.

Ovaj alternativni način rešavanja sporova biće moguć kod privrednih, potrošačkih, imovinskih ili sporova u oblasti zaštite životne sredine... Posredovanje nije dozvoljeno, recimo, kod nasilja u porodici ili kod poveravanja deteta.

  • Ministarstvo pravde izdaje dozvolu za posredovanje prvo na tri godine. Za to vreme posrednici moraju da imaju određeni broj obavljenih posredovanja i prođu stručne obuke, da bi obnovili dozvolu na još pet godina. Uslov da neko bude medijator jeste da je naš državljanin, da ima visoku stručnu spremu (ne obavezno pravni fakultet), da nije osuđivan na zatvorsku kaznu i da završi osnovnu obuku za posredovanje. 
Izvor: www.vecernjenovosti.rs, V. Crnjanski Spasojević