Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Meru zabrane prilaska žrtvi oni kojima je izrečena sve više poštuju – od početka primene Zakona broj onih koji su zabranu prekršili se smanjuje


Od početka primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), policija je dnevno u proseku izricala 66 hitnih mera zabrane prilaska žrtvi i napuštanja stana. Oni koji prekrše te zabrane mogu da računaju i na 60 dana zatvora. U početku je bilo onih koji su kršili te mere, ali se vremenom taj broj smanjio.

Ako postoji neposredna opasnost od nasilja u porodici, policajac nasilniku može da naredi da napusti stan i da mu zabrani da kontaktira sa žrtvom. Te mere mogu trajati 48 sati, a sud ih može produžiti do 30 dana.

Od 1. juna i početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, inspektori su izrekli 5.003 hitne mere. U 1.669 slučajeva osumnjičenima je naređeno da napuste stan, a u duplo više situacija zabranjeno im je da kontaktiraju sa žrtvom i da joj priđu. Za prvih 50 dana primene zakona, 64 osobe su zbog kršenja tih mera završile u zatvoru.

U Tužilaštvu objašnjavaju da u naredbi o izricanju hitne mere piše čega osobe moraju da se uzdržavaju i šta ne smeju da rade.

"Ukoliko neko ima bilo kakvu potrebu da se vrati u svoj stan, recimo da uzme svoje lične stvari, da ih pokupi ili nešto, u toj situaciji on se obraća policiji i u pratnji policije dolazi do stana samo da bi pokupio te svoje stvari. Ukoliko se negde slučajno desi da sretne lice kome ne sme da prilazi, dužan je čim ga spazi da se udalji. Svesno približavanje povlači i prekršajnu odgovornost", navodi Ivan Marković iz Trećeg osnovnog tužilaštva.

U Savetovalištu protiv nasilja u porodici kažu da je praksa pokazala da su nasilnici shvatili da je zakon ozbiljan i da se uglavnom pridržavaju mere zabrane prilaska žrtvi.

"To negde pokazuje da su oni ipak svesni i da im je jasno donekle šta su uradili i da na neki način krše zakon. Ono što negde stoji fakat je da su nasilnici najnasilniji prema svojoj porodici i prema svojoj deci, a negde u nekakvom širem okruženju se vrlo jasno prilagođavaju zabranama", smatra Irena Stanojević iz Savetovališta protiv nasilja u porodici.

Izvor: RTS, 23.08.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija