Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Komisija za sprovođenje nacionalne strategije za reformu pravosuđa i pre usvajanja Akcionog plana za Poglavlje 23, koji predviđa promenu Ustava, ustanovila da je neophodno da se radi na izmenama kada je u pitanju uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na procese izbora nosilaca pravosudnih funkcija, kao i da se reguliše status i položaj članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca


"Predstojeće ustavne izmene treba da budu sublimacija lepeze različitih mišljenja i rezultat političkog i društvenog konsenzusa", istakla je ministarka pravde Nela Kuburović na okruglom stolu posvećenom izmenama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) u delu koji se odnosi na pravosuđe, koji je održan u Palati Srbija.

Ministarka Kuburović je dodala da izmene najvišeg pravnog akta u Republici Srbiji treba da budu takve da dobiju pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, a u cilju da budemo ocenjeni kao država koja je uspostavila načelo nezavisnosti sudstva.

Ona je navela da je Komisija za sprovođenje nacionalne strategije za reformu pravosuđa i pre usvajanja Akcionog plana za Poglavlje 23, koji predviđa promenu Ustava, ustanovila da je neophodno da se radi na izmenama kada je u pitanju uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na procese izbora nosilaca pravosudnih funkcija, kao i da se reguliše status i položaj članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

Kuburović je rekla da predstoje brojne aktivnosti u tom poslu, od analize postojećeg ustavnog okvira i uporedne prakse evropskih zemalja, pre svega zemalja regiona i onih kompatibilnih sa našim pravnim sistemom, do izrade radnog teksta koji će biti stavljen na javnu raspravu, i pribavljanja pozitivnog mišljenja Venecijanske komisije, bez čega se ne može ići na konačno usvajanje amandmana.

Ministarka pravde je dodala da je Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa formirala Radnu grupu koja je izvršila analizu ustavnog okvira koji se tiče pravosuđa i dala okvir za ustavne promene, u skladu sa mišljenjima Venecijanske komisije i dobrim evropskim standardima.

"Sada sledi konsultativni proces gde prikupljamo mišljenja i sugestije svih zainteresovanih. Ministarstvo pravde je i u prethodnom periodu u sprovođenju svih reformskih aktivnosti davalo veliki značaj civilnom društvu, tako da očekujemo njihov veliki doprinos i u svetlu budućih ustavnih promena", istakla je Kuburović.

Okruglom stolu, koji su organizovali Ministarstvo pravde i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, prisustvovali su predstavnici civilnog društva i međunarodnih organizacija, a o promeni najvišeg pravnog akta govorili su i šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević i direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije Žarko Stepanović.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 21.07.2017.
Naslov: Redakcija