Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U NAJAVI ZAKON O SINDIKATIMA I ZAKON O ŠTRAJKU: NOVA PRAVILA ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA, ODLUČIVANJE VEĆINOM UMESTO KONSENZUSOM


Ministar za rad  je najavio donošenje ZAKONA O SINDIKATIMA koji bi se bavio utvrđivanjem njihove reprezentativnosti, kao i ZAKONA O ŠTRAJKU.

- Počećemo uskoro sa radnim grupama, a zakoni o sindikatu i štrajku trebalo bi da budu kodeks radnog zakonodavstva - rekao je Vulin.

Odlučivanje većinom glasova, umesto kao do sada, konsenzusom.

Pre dve i po godine, Konfederacija slobodnih sindikata Srbije izbrojala je više od 230.000 članova, što je, prema pravilima, dovoljno za priznavanje reprezentativnosti. To se, međutim, do danas nije dogodilo. Obijali su pragove, pisali pisma i dopise, obraćali se ministrima, i ništa. Ovakvih slučajeva je proteklih godina, naročito na nižim nivoima, bilo mnogo. 

Reprezentativnost sindikata uređena je Zakonom o radu, a planirano je i donošenje zakona o sindikatima, koji će propisivati uslove koje moraju da se ispune da bi se sindikat smatrao reprezentativnim.

- Zakon predviđa postojanje odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, koji odlučuje o podnetim zahtevima - kaže Lazić. - On odlučuje i o radničkim predstavnicima za Srbiju, jedinicama teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, odnosno u grani, grupi, podgrupi ili delatnosti.

DA bi sindikat bio reprezentativan kod poslodavca, trebalo bi da je neposredno učlanjeno najmanje 15 odsto zaposlenih kod tog poslodavca, dok se reprezentativnim sindikatom za teritoriju Republike Srbije, odnosno jedinice teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, odnosno za granu, grupu, podgrupu ili delatnost, smatra onaj sindikat u koji je učlanjeno najmanje 10 procenata zaposlenih od ukupnog broja radnika.

Na predlog Odbora, ministar donosi rešenje i on mora usvojiti predlog Odbora, odnosno ne može postupiti suprotno njegovom predlogu.

Novina utvrđena Zakonom o radu kaže da sednici Odbora mora da prisustvuje najmanje dve trećine članova, a predlog se usvaja većinom glasova od ukupnog broja /umesto kao do sada konsenzusom. Izmenama je predloženo da ako Odbor ne dostavi predlog ministru najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, on može da odluči o zahtevu i bez njegovog predloga.

- Do sada su njihove odluke donošene konsenzusom, što je izazivalo probleme pri donošenju odluke, kada članovi nisu mogli da postignu saglasnost, usled čega nije bilo moguće odlučiti o podnetom zahtevu - objašnjava naš sagovornik.

Izvor: www.vecernjenovosti.rs