Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVINE U POSTUPCIMA REGISTRACIJE PRED AGENCIJOM ZA PRIVREDNE REGISTRE I PREGLED ROKOVA ZA USKLAĐIVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA: Paragraf organizuje vebinar 20. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 20. juna 2022. godine, vebinar na temu “Novine u postupcima registracije pred Agencijom za privredne registre i pregled rokova za usklađivanje privrednih subjekata”.

Vebinar ima za cilj da učesnicima predstavi novine u postupku registracije pred Agencijom za privredne registre, uključujući i novu mogućnost overe digitalizovanog akta od strane advokata, kao i pregled rokova za izvršenje novih obaveza od stane privrednih subjekata, po početku primene izmenjenih odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Učesnici vebinara stiču sve potrebne informacije o novinama u postupku registracije u postupcima pred Agencijom za privredne registre, uključujući i novu mogućnost overe digitalizovanog akta od strane advokata, kao i svim novim obavezama privrednih subjekata, po početku primene novih i izmenjenih odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Svi učesnici vebinara dobijaju modele akata čije je donošenje obavezno radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima: primer Politike naknada direktorima i članovima nadzornog odbora, kao i primer Izveštaja o naknadama.

Kome je vebinar namenjen?

 • Direktori / privredna društva
 • Pravnici / privredna društva
 • Članovi i akcionari / privredna društva
 • Ostali zastupnici i pravni zastupnici / privredna društva
 • Preduzetnici
 • Advokati
 • Javni beležnici
 • Knjigovođe, računovođe i revizori

Teme vebinara:

 • Overa digitalizovanog dokumenta od strane advokata
 • Pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti APR i integracija sa informacionim sistemima drugih državnih organa
 • Rok za odlučivanje o prijavi i donošenje rešenja APR
 • Elektronski dokument u postupku registracije osnivanja privrednog društva
 • Ispravka greške u registru
 • Obaveza privrednog društva da se registruje kao korisnik usluga elektronske uprave
 • Sedište privrednog društva i preduzetnika
 • Brisanje preduzetnika iz Registra
 • Specifičnost ugovora o pristupanju novog člana društva sa ograničenom odgovornošću
 • Ukupna naknada direktora i članova nadzornog odbora i naknade u javnim akcionarskim društvima
 • Izmena odredbi o prinudnoj likvidaciji

Predavači:

 • Verica Martić Rollinger - pomoćnik registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre
 • Marija Pajić - pomoćnik registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Novine u postupcima registracije pred Agencijom za privredne registre i pregled rokova za usklađivanje privrednih subjekata“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 23.05.2022.