Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU PROGRAMA REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA ZA PERIOD OD JANUARA DO DECEMBRA 2019. GODINE: Rok za komentare 30. april 2020. godine


Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama članicama Radne grupe za izradu, praćenje i izveštavanje o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama, izradilo nacrt Izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2019. godine.

Imajući u vidu da zbog novonastale situacije vezane za pandemiju virusa COVID19, nije bilo moguće, kao ranijih godina, organizovati sastanak "Dijalog o politici reforme upravljanja javnim finansijama", na kojem bi se predstavio nacrt Izveštaja zainteresovanim stranama, nacrt dokumenta se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva finansija i na taj način pozivaju zainteresovane strane da dostave svoje komentare.

Komentare na nacrt Izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2019. godine, je moguće uputiti do 30. aprila 2020. godine na adresu pfmdijalog@mfin.gov.rs

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 21.04.2020.
Naslov: Redakcija