Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOST: Korisnik novčane naknade ima pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu


Nezaposleni ste, ali niste sigurni da li imate pravo na novčanu naknadu, ili znate da vam novac sledi, ali niste sigurni koji iznos i koliko dugo bi trebalo da ga primate. Pre svega, da biste dobili naknadu za nezaposlene potrebno je da ste pre toga bili zaposleni najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci, kao i da vam je radni odnos prekinut na zahtev poslodavca, ili jednostavnije rečeno - da ste dobili otkaz.

- ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA -

Istog dana kada ostanete bez posla stičete pravo na naknadu, a Nacionalnoj službi za zapošljavanje morate da se javite u roku od 30 dana. Ukoliko premašite ovaj rok, ostajete bez novca.

- KAKO SE RAČUNA VISINA NAKNADE -

Mesečni iznos novčane naknade predstavlja proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo, s tim što za ceo mesec ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši od 51.905 dinara.

- U OVIM SLUČAJEVIMA PRIMANJE NAKNADE MOŽE DA SE PRODUŽI -

- za vreme trajanja dodatnog obrazovanja i obuke

- za vreme privremene sprečenosti za rad, ali ne duže od 30 dana

- za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

- KOLIKO DUGO NEZAPOSLENI IMA PRAVO NA NAKNADU -

- 3 meseca, za staž od 1 do 5 godina

- 6 meseci, za staž od 5 do 15 godina

- 9 meseci, za staž od 15 do 25 godina

- 12 meseci, za staž duži od 25 godina

- 24 meseca - ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine.

- ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENATA -

- rešenje o prestanku radnog odnosa

- potvrda o zaradi

- radna knjižica

- GDE TREBA DA SE PRIJAVITE -

Ako ispunjavate ove uslove, javite se Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

- ŠTA JE JOŠ POTREBNO ZNATI -

Korisnik novčane naknade ima pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu.

Članovi porodice korisnika novčane naknade imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Korisnik novčane naknade dužan je da se lično javlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja i posredovanja u zapošljavanju svakih 30 dana.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 20.04.2018.
Naslov: Redakcija