Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA OSNOVNIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO: Ukinuta privremena zabrana izvoza šećera i deterdženata


Vlada Republike Srbije je na sednici 21. marta 2020. godine usvojila Odluku o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020 - dalje: izmene Odluke). Odluka je stupila na snagu 22. marta 2020. godine.

Izmene Odluke su donete na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Osnovna Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 28/2020) ima cilj da se uvede privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, a izmenjena i dopunjena je 17. i 19. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020 i 37/2020).

Izmene Odluke su doneta da bi se od 22. marta 2020. godine ukinula zabrana izvoza šećera iz tarifnih oznaka 1701 99 10 00 i deterdženata iz tarifne oznake 3402 20 90 00.

Ovo pre svega iz razloga što, na osnovu stava Privredne komore Srbije, godišnja proizvodnja belog šećera u našoj zemlji i zalihe kojima raspolažemo, daleko premašuju domaću potrošnju, čak i u uslovima povećane tražnje, te garantuje sigurno snabdevanje domaćeg tržišta, kao i nesmetan izvoz.

U vezi sa deterdžentima, odnosno svim preparatima za pranje i čišćenje u pakovanjima za prodaju na malo, iz tarifne oznake 3402 20 90 00 (osim toaletnih kuglica i tableta za mašinsko pranje sudova), takođe na zahtev Privredne komore Srbije, konstatovano je da naši domaći proizvođači, koji rade u multinacionalnim sistemima, svojom proizvodnjom podmiruju ne samo domaće tržište nego i izvozna tržišta za koja su zaduženi i da u ovim uslovima mogu da zadovolje povećane potrebe, bez remećenja svojih uobičajenih proizvodnih i prodajnih tokova.

Napominjemo da deterdženti, odnosno svi preparati za pranje i čišćenje u pakovanjima koji nisu za prodaju na malo, iz tarifne oznake 3402 90 90 00 (osim toaletnih kuglica i tableta za mašinsko pranje sudova), ostaju na privremenoj zabrani izvoza u skladu sa Odlukom o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo.

S obzirom na to da Vlada, a posebno nadležna ministarstva pažljivo prate kretanja na tržištu i potrebe stanovništva, može se očekivati da se privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda u narednim danima dodatno menja.

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 23.03.2020.