Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR


OBJAVLJENA ODLUKA USTAVNOG SUDA KOJOM SE UTVRĐUJE DA ODREDBE ČLANA 40. ST. 8, 9. I 11. ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM - "SL. GLASNIK RS", BR. 32/2014

SAOPŠTENJE SA 10. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 20. MARTA 2014. GODINE

SAOPŠTENJE SA 10. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 20. MARTA 2014. GODINE

SAOPŠTENJE SA 11. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 20. MARTA 2014. GODINE

Izvor: Paragraf Lex