Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

IZMENJEN PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NEAKADEMSKOG PONAŠANJA I IZRADI PISANIH RADOVA: Profesori za koje se utvrdi da su plagirali naučni rad ostaće bez zvanja univerzitetskog predavača i prestaće im ugovor o radu


Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je izmenu Pravilnika o utvrđivanju neakademskog ponašanja i izradi pisanih radova, po kome će profesori za koje se utvrdi da su plagirali naučni rad, ostati bez zvanja univerzitetskog predavača i prestaće im ugovor o radu.

Rektorka Ivanka Popović rekla je na sednici Senata da su stručne službe napravile izmenjenu i dopunjenu verziju Pravilnika u delu koji se odnosi na postupak oduzimanja zvanja u slučaju da Senat javno osudi predavača za plagiranje

"Nema kompetentnijeg tela od Univerziteta koje može proceniti rad zaposlenih na Univerzitetu", rekla je Popović.

Dekan Pravnog fakulteta Zoran Mirković, koji je inicirao predlog prestanka radnog odnosa u slučaju utvrđenog plagiranja objasnio je na sednici Senata, da se nakon ovih izmena u budućnosti neće dešavati ono što se dogodilo na tom fakultetu.

"Inspektorka rada, suprotno odlukama donetim u okviru akademske zajednice, svojim rešenjem je obustavila izvršenje odluke o otkazu ugovora o radu profesoru Aleksandru Jakšiću koji je plagirao udžbenik i naložila Pravnom fakultetu da ga vrati na posao", rekao je on.

Za profesora Jakšića se odavno zna, navodi Mirković, da je plagijator, što su nadležni univerzitetski organi u propisnom postupku i utvrdili, ali mu je omogućeno da nastavi da predaje i ispituje studente, rekao je on i dodao da je na vreme urađena izmena Pravilnika ne bi se dolazilo u ovakve situacija koje štete ugledu akademske zajednice.

Dekan Mašinskog fakulteta Radivoje Mitrović takođe smatra da je ova izmena pravilnika jako važna.

Kako kaže nije prvi put da se razgovara o takvim problemima i da se već dešavalo da sve ono što se raščisti na akademskoj raspravi, kasnije bude poništeno.

"Iznenađen sam onim što se desilo na Pravnom fakultetu i znam da ovo nije jedini slučaj. Bavimo se svim drugim, a najmanje onim za šta smo izabrani i zato je važna", naveo je Mitrović.

Odredbama usvojen pravilnika predviđeno je da sankcionisani predavač ima pravo žalbe u roku od osam dana, a pre odlučivanja o žalbi, Senat može da zatraži od fakulteta dodatno pojašnjenje u roku od 45 dana.

Izvor: Vebsajt Politika, 19.02.2020.
Naslov: Redakcija