Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Akcionim planom za Poglavlje 23 je predviđeno potpuno usaglašavanje Zakona sa pravnim tekovinama EU, međunarodnim i evropskim standardima i najboljim praksama. Među prioritetnim izmenama su one koje se odnose na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada


U cilju unapređenja zaštite svih građana i građanki biće izmenjen Zakon o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009), najavila je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, uz ocenu da je u Srbiji mnogo više diskriminacije nego što se prijavljuje.

Obaveza Srbije u pregovorima sa EU u Poglavlju 23 je da donese izmene i dopune Zakona, a među prioritetnim izmenama su one koje se odnose na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada, istakla je Poverenica.

Ona je ukazala da je neretko do diskriminacije dolazilo i pred organima javne vlasti, ali da ohrabruje da zaposleni u javnoj upravi uglavnom nisu imali nameru da izvrše diskriminaciju, odnosno da građane stavljaju u nejednak položaj, već nisu dovoljno poznavali antidiskriminacione propise. Zbog toga će se nastaviti sa sprovođenjem obuka u državnim organima i ove godine.

Profesorka Pravnog fakulteta u Nišu i bivša poverenica Nevena Petrušić ocenila je da je pravi trenutak da se pristupi izmenama Zakona jer je sedmogodišnja primena pokazala potrebu da se praznine dopune i konstatovala da, nažalost, u Srbiji još uvek postoji velika distanca prema pojedinim društvenim grupama.

Debata je imala za cilj svojevrsnu evaluaciju primene Zakona, a ujedno je i prvi korak ka izvršenju obaveze i aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23. Naime, ovim Akcionim planom je predviđeno potpuno usaglašavanje Zakona sa pravnim tekovinama EU, međunarodnim i evropskim standardima i najboljim praksama.

U debati su, pored poverenice Brankice Janković i njenih pomoćnica Mirjane Kecman i Tatjane Jokanović, učestvovali profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu Ivana Krstić, profesorka Pravnog fakulteta u Nišu Nevena Petrušić, profesorka u penziji Marijana Pajvančić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Saša Gajin, sutkinja Vrhovnog kasacionog suda Lidija Đukić, direktor YUKOMA Milan Antonijević, programska koordinatorka Pravosudne akademije Momira Matić, viša savetnica u Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Jelena Kotević, Lazar Đurović iz Ministarstva pravde, kao i ekspertkinja i bivša pomoćnica poverenice Kosana Beker.

Izvor: Vebsajt Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 21.02.2017.
Naslov: Redakcija