Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA APV: Usvojena informacija o udžbenicima na jeziku i pismu nacionalne manjine


Na sastanku članova Pokrajinske vlade sa predstavnicama Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Republici Srbiji, a na temu rodno odgovornog budžetiranja, istaknuto je da Vojvodina uspešno podržava ovaj proces, koji do 2020, kako je zakonom predviđeno, svi budžetski korisnici treba da uključe u svoje budžete.

Značajan je podatak da je prilikom pripreme budžeta za 2017. godinu, deset pokrajinskih sekretarijata primenilo elemente rodno odgovornog budžetiranja. Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović je istakao da je, posebno značajno, da se u vremenu koje je pred nama, nastavi sa uvođenjem principa rodno ravnopravnog budžetiranja u sve institucije.

Pokrajinska vlada je nakon ovog sastanka, održala svoju redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Igor Mirović, na čiju inicijativu je doneto rešenje o izdvajanju 24,3 miliona dinara sa tekuće budžetske rezerve. Reč je o sredstvima, koja će hitno biti usmerena za finansiranje troškova završnih radova sale za fizičko vaspitanje Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" u Gospođincima, koja stoji nezavršena od 2010. godine.

Pokrajinska vlada usvojila je i informaciju o udžbenicima na jeziku i pismu nacionalne manjine. U skladu sa odredbama Zakona o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice ispunio je obavezu odobravanja udžbenika pisanih na jeziku i pismu nacionalne manjine. U izveštajnom periodu, Sekretarijat je doneo ukupno 68 rešenja o odobravanju nedostajućih udžbenika, pisanih na sedam jezika/govora u upotrebi u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Vlade AP Vojvodine, 22.02.2017.
Naslov: Redakcija