Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPRAVNI SUD: Prijem stranaka radi predaje molbi ili urgencija svakog utorka


Stranke u upravnom postupku koje žele prijem u Upravnom sudu radi predaje svojih molbi ili urgencija mogu to da učine svakog utorka, u periodu od 10 do 13 časova, u sedištu suda u Beogradu, koje se nalazi u Zgradi sudova, ul. Nemanjina 9, na III spratu, sudnica II.

Zakazivanje termina za prijem stranaka vrši se isključivo putem telefona: 011/363-5111 i 011/360-4735, svakog ponedeljka u vremenskom periodu od 10 do 13 časova.

Prijem se zakazuje licima koji imaju svojstvo stranke u upravnom sporu (tužilac/tuženi, punomoćnik, zakonski zastupnik, zainteresovano lice), a za zakazivanje termina neophodno je da stranka u postupku zna broj predmeta, o čemu se može informisati pozivom pisarnice suda na broj telefona: 011/363-5232 i 011/363-5237.

Neophodno je da stranke u upravnom sporu, koje su zakazale termin prijema, pristupe sudu 10 minuta pre zakazanog prijema.

Na dan prijema strankama će biti uručen obrazac molbe/urgencije, koji je potrebno popuniti pre prijema na razgovor sa sudijom, koji je prema utvrđenom redosledu zadužen za prijem stranaka i predaju ga neposredno sudiji koji vrši prijem stranaka.

Sudije koje su zadužene za prijem stranaka su:

  • Željko Škorić, zamenik predsednika Upravnog suda;
  • Vesna Lazarević;
  • Pavel Jonaš;
  • Gordana Gajić Salzberger.
Izvor: Vebsajt Tanjug, 23.02.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija