Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG REZOLUCIJE EVROPSKOG PARLAMENTA O SRBIJI: Prihvaćeno više "kompromisnih amandmana" - veći naglasak na potrebu poštovanja slobode štampe, prava manjina i uloge nezavisnih institucija


Pravna baza Paragraf Lex

Predlog rezolucije o Srbiji, o kojem je raspravljao Evropski parlament, načelno je povoljan po našu zemlju, uprkos brojnim amandmanima podnetim na prvobitni tekst izvestioca Dejvida Mekalistera. U odnosu na nacrt, stavljen je veći naglasak na potrebu poštovanja slobode štampe, prava manjina i uloge nezavisnih institucija, ali je prihvaćen i amandman šefa parlamentarne grupe za Srbiju Edvarda Kukana kojim se Evropski savet odlučnije poziva da otvori prva poglavlja u pregovorima o pridruživanju sa Srbijom.

Tako se, prema Kukanovom predlogu, od Evropskog saveta traži da, pored tehničkih uslova za otvaranje poglavlja, "uzme u obzir politički kontekst odnosa Srbije sa EU".

U prvobitnom nacrtu rezolucije Srbija se pohvaljuje zbog napretka u dijalogu sa Prištinom, sprovođenja unutrašnjih reformi i unapređenja regionalne saradnje.

U međuvremenu je na Mekalisterov tekst podneto čak 222 amandmana, od kojih su samo neki prošli kroz proceduralni filter i ušli u takozvane kompromisne amandmane o kojima će se sutra glasati.

Iako ostaje zahtev da se Srbija priključi sankcijama protiv Rusije, među kompromisne amandmane ušla je i formulacija da ipak treba imati u vidu tradicionalno jake ekonomske, društvene i kulturne veze Beograda i Moskve, kao i potencijalno važnu ulogu Srbije kao predsedavajuće Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u rešavanju ukrajinske krize. "Parlament podvlači da državne institucije moraju da rade transparentno i odgovorno i podržava rad zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja", navodi se u još jednom amandmanu koji je predložio Kukan.

Sem toga, od vlasti se traži da sa njima u potpunosti sarađuju sa ombudsmanom i poverenikom, zaštite njihovu nezavisnost i omoguće im administrativne i finanijske uslove za nesmetan rad.

Prihvaćen je i amandman da EP u tekst rezolucije odlučnije zahteva od vlasti da omoguće uslove za punu slobodu izražavanja i onemoguće pritiske, pretnje i napade na novinare, kao i da se prilikom sprovođenja paketa medijskih zakona povede racuna o održivosti i finansijskoj stabilnosti javnih servisa, regionalnih i lokalnih medija.

Na kraju, posebno se pohvaljuje uloga policije u obezbeđivanju prošlogodišnje Parade ponosa, uz zahtev da se pojača rad na suzbijanju diskriminacije svih manjina, a ženama omogući ravnopravna zastupljenost u poltičkim i privrednim institucijama

Među predloženim amandmanima nisu se našli oni podneti od strane hrvatskih poslanika kojima se od Srbije traži da odustane od procesuiranja ratnih zločina počinjenih u Hrvatskoj, pronađe sve nestale i koriguje granicu na Dunavu.

Mekalister je na kraju rasprave rekao da se zalaže da se što skorije otvore poglavlja 23 i 24 u procesu pridruživanja kao i poglavlje 35 koje se tiče Kosova. "Smatram da predložena rezolucija predstavlja dobar argument da se ova poglavlja što pre otvore", poručio je on, podsećajući da konačnu reč o tome imaju zemlje-člance.

Komitet će o predloženim amandmanima glasati 24. februara, a finalna verzija rezolucije biće usvojena u martu, na plenarnoj sednici EP u Strazburu.

Izvor: Tanjug, 23.02.2015.