Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA: Ministarstvo unutrašnjih donelo odluku da se zamena registarskih tablica, predviđena Pravilnikom, odloži za dve godine. Biće doneta i odluka da se menjaju isključivo registarske oznake koje su oštećene i koje nisu za dalju upotrebu, dok će sve ostale moći da se koriste i nakon isteka do sada predviđenog roka od sedam godina


Članom 55 Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015 i 95/2015) propisano je da se zamena registarskih tablica vrši po isteku sedam godina od dana njenog izdavanja.

Tih sedam godina predstavlja garanciju proizvođača folije nanete na tablicu da će u tom periodu zadržati potrebnu čitljivost, vidljivost i prisustvo zaštitnih elemenata. Prilikom zamene izdaju se nove tablice sa drugim registarskim oznakama, nova saobraćajna dozvola, kao i registraciona nalepnica.

S obzirom na to da su nove tablice počele da se izdaju od 1. januara 2011. godine, to znači da im sledeće godine "ističe rok".

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštavaju da je u saradnji sa Zavodom za izradu novčanica i kovanog novca doneta odluka da se zamena registarskih tablica odloži za dve godine.

"Osim produženja roka za zamenu tablica, koji je bio predviđen Pravilnikom, donećemo i odluku da se menjaju isključivo registarske oznake koje su oštećene i koje nisu za dalju upotrebu, dok će sve ostale moći da se koriste i nakon isteka do sada predviđenog roka od sedam godina", navodi se u saopštenju MUP-a.

PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015 i 95/2015)

Član 55

Registarska tablica zameniće se novom registarskom tablicom:

1) kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području;

2) kad protekne sedam godina od dana njenog izdavanja, kad se izgubi, ukrade ili bude uništena;

3) kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva.

Umesto registarske tablice koja je izgubljena ili ukradena ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu dve godine od dana kad je prijavljen gubitak ili krađa registarske tablice.

Dotrajale, oštećene, vraćene i oduzete tablice uništavaju se u prisustvu tročlane komisije o čemu se sačinjava zapisnik.

Izvor: Redakcija, 23.01.2017.