Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPISIVANJE KONKURSA ZA IZBOR SUDIJA I TUŽILACA


Ministar pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković uputio je poziv svim sudijskim i tužilačkim pomoćnicima da se jave na konkurse za izbor sudija i tužilaca, koji će biti sprovedeni po jasnim kriterijumima.

Selaković je u izjavi za agenciju Tanjug istakao da je Državno veće tužilaca već raspisalo konkurs za izbor 47 zamenika u osnovnim javnim tužilaštvima, i najavio da će Visoki savet sudstva uskoro učiniti isto kada je reč o izboru sudija osnovnih sudova.

On je naveo da, i pored odluke Ustavnog suda Srbije kojom je krajem 2012. godine na posao vraćeno više od 1.000 nosilaca pravosudnih funkcija, pravosuđe i dalje ima nedovoljan broj sudija, tužilaca i njihovih zamenika.

U osnovnim sudovima, kako je dodao, postoji potreba za više od 100 sudija, dok taj broj u tužilaštvima iznosi približno 50.

Ministar je ocenio da u pravosudnom sistemu svoje mesto moraju pronaći svi oni koji su svojim dugogodišnjim radom, na profesionalan i odgovoran način, nosili njegov teret jer samo tako može da se gradi efikasno, kvalitetno i stručno pravosuđe.

Selaković je ponovio da bi nova mreža sudova i javnih tužilaštava, koja je počela sa radom 1. januara ove godine, trebalo da doprinese rasterećenju pravosuđa i povećanju efikasnosti rada sudija i javnih tužilaca, kao i da omogući ravnomernu opterećenost nosilaca pravosudnih funkcija.

VISOKI SAVET SUDSTVA na osnovu člana 47. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 i 101/13), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/13 i 115/13), oglašava izbor sudija za:

 

 

VRHOVNI KASACIONI SUD – 8 KANDIDATA

UPRAVNI SUD – 4 KANDIDATA

PREKRŠAJNI SUD U SJENICI 1 KANDIDAT

PREKRŠAJNI SUD U PREŠEVU 1 KANDIDAT

OSNOVNI SUD U DIMITROVGRADU 4 KANDIDATA

 

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane odredbama čl. 43, 44. i 45. Zakona o sudijama da podnesu prijavu.

U prijavi na oglas obavezno se navodi naziv suda za koji kandidat želi da konkuriše, kao i jedinstveni matični broj građana (JMBG). Uz prijavu na oglas, potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju.

Kandidat koji u vreme izbora obavlja sudijsku funkciju dostavlja uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Kandidat koji podnosi prijavu za prvi izbor sudije na sudijsku funkciju dostavlja: overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, dokaz o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita i uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku RS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave VISOKI SAVET SUDSTVA će odbaciti.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Ulica Nemanjina broj 22-26, sa naznakom:

  • „Oglas za izbor sudija Vrhovnog kasacionog suda”,
  • „Oglas za izbor sudija Upravnog suda”,
  • „Oglas za izbor sudija prekršajnih sudova”, odnosno
  • „Oglas za izbor sudija Osnovnog suda u Dimitrovgradu”.
Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 23.1.2014.