Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORMIRANE MOBILNE JEDINICE ZA PODRŠKU DECI - SVEDOCIMA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA U BEOGRADU, NOVOM SADU, NIŠU I KRAGUJEVCU: Dete iskaz daje u posebnoj prostoriji u prisustvu samo jedne osobe - psihologa, pedagoga ili socijalnog radnika. Sudija, tužilac, advokat, zastupnik i staratelj su u drugoj prostoriji i dete nije svesno njihovog prisustva. Dete po zakonu, može biti ispitivano najviše dva puta. To se ponekad ne poštuje, pa se dete dovodi u situaciju da svoj iskaz ponavlja više puta, ponekad i pred osobom protiv koje svedoči


Svedočenje u krivičnom postupku stresno je i za odraslu osobu, a za decu svedoke to je naročito traumatično iskustvo. U najvećem broju slučajeva oni svedoče protiv bliskih osoba. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu formirane su mobilne jedinice za podršku deci - svedocima u krivičnim postupcima. Poseduju opremu koja može da stane u jedan ranac, a dete bi izjavu moglo da da na bilo kom mestu, čak i u kući u kojoj živi.

Dete iskaz daje u posebnoj prostoriji u prisustvu samo jedne osobe - psihologa, pedagoga ili socijalnog radnika. Sudija, tužilac, advokat, zastupnik i staratelj su u drugoj prostoriji i dete nije svesno njihovog prisustva.

"Nekada sam proces uzimanja iskaza zna da traje po dva i po, tri sata jer je negde važno da se sa detetom dobro upoznamo i da napravimo taj prvi odnos da bi mogli dalje da uđemo u priču šta se dogodilo, ko je bio prisutan gde i kako se sve odvijalo", kaže psiholog u jedinici za podršku deci u krivičnim postupcima Jelena Radovanović.

Iskaz ostaje zabeležen na CD-u, tako da sudije tužioci mogu po potrebi da ga preslušavaju više puta.

"Sve češće nas zovu iz Centara za socijalni rad, iz tužilaštva pa čak i iz sudova. Naravno na taj način svi su svesni, štitimo dete da ne bude izloženo daljoj traumatizaciji i viktimizaciji od daljeg sudskog postupka. Ako dete da dobar i detaljan iskaz i kvalitetan iskaz tužilaštvu, postoji mogućnost da se više ne pojavljuje u postupku", objašnjava rukovodilac Jedinice za podršku deci u krivičnom postupku, žrtvama i svedocima Ivana Milosavljević Đukić.

Dete po zakonu, može biti ispitivano najviše dva puta. To se ponekad ne poštuje, pa se dete dovodi u situaciju da svoj iskaz ponavlja više puta, ponekad i pred osobom protiv koje svedoči.

"Vrlo je važno obezbediti prostor gde će se deca osećati prijatno, komforno, gde će trpeti manje a opet biti u mogućnosti da daju kvalitetniji i utemeljeniji iskaz. Sama ta činjenica da osoba koja pita nije poznata detetu, dovodi do opreznog stava, poziciju garda deteta", kaže supervizor za zaštitu dece i mladih u CSR Beograd Radmila Vulić Bojović.

Svedočenje o nasilju koje je preživelo, pred policijom, sudijama, advokatima, socijalnim radnicima, dodatna je trauma za dete. To još više otežava činjenica što je okrivljeni obično njegov roditelj ili neka druga osoba bliska detetu.

Izvor: Vebsajt RTS, Suzana Duka, 22.12.2016.
Naslov: Redakcija