Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATI NASTAVLJAJU PROTEST SA NEIZMENJENIM ZAHTEVIMA


Pravna baza Paragraf Lex

Skupština Advokatske komore Srbije je odlučila da se nastavi protest advokata sa obustavom rada u celoj Srbiji sa neizmenjenim zahtevima - za izmenu Zakona o javnom beležništvu, regulisanje paušalnog oporezivanja i smenu ministra pravde.

Tokom rasprave čuo se predlog da se ublaži obustava rada u odnosu na pritvorske predmete za lica koja su već u pritvoru, jer je zabranom rada u tim postupcima komora povredila kodeks ponašanja, jer ih onemogućava da štite prava svojih klijenata koji su u pritvoru.

Odgovor koji je na to istican je da je samo sud pozvan da odlučuje o pritvoru te da taj razlog ne stoji, kao i da kodeks obavezuje advokate da štite zakonitost.

Advokati su na poslednjoj Skupštini održanoj 13. septembra doneli odluku da četiri dana kasnije otpočnu protest sa obustavom rada do ispunjenja istih zahteva.

Pregovori o zahtevima advokata - da se izmeni Zakon o javnom beležništvu i reguliše paušalno oporezivanje, sa Ministarstvom pravde vođeni su u više navrata, ali nisu doveli do obustave štrajka. Poslednji koji su prekinuti u subotu, trebalo bi da se nastave sutra.

Na predlog Ministarstva pravde, Zakon o javnom beležništvu izmenjen je u novembru tako što je ukinut monopolističcki položaj javnog beležnika za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti.

Tim izmenama utvrđena je mogućnost da to rade građani sami ili uz pomoć advokata, u kom slučaju se notarska usluga za solemnizaciju ugovora naplaćuje 60 odsto od pune cene koja se plaća kada ugovor sastalja javni beležnik u formi javnobeležničkog zapisa. Međutim advokati traže da se ugovori o prometu nepokretnosti samo legalizuju odnosno overavaju kod javnog beležnika, kao što je to do 1. septembra činio sud.

Nedavno je, na predlog Ministarstva pravde, Vlada izmenila Uredbu o paušalnom oporezivanju u skladu sa zahtevima advokature.

Ministarstvo pravde će i dalje imati stav kao na početku pregovora sa predstavnicima Advokatske komore Srbije, a ako želimo da pronađemo rešenje ono mora biti kompromisno, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković.

Prema rečima Selakovića, ono što su predstavnici advokature nedvosmisleno rekli na poslednjem sastanku jeste da ukoliko se ne razmatra mogućnost ukidanja solemnizacije javno beležničkog zapisa kod ugovora o prometu nekretnina i ostanka isključivo overe samih potpisa kao nečega što će raditi javni beležnici, oni nemaju o čemu da razgovaraju.

"Takva pozicija ne doprinosi nalaženju rešenja i nije dobra", naveo je Selaković.

Izvor: Tanjug, 22.12.2014.