Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE O SEMINARU “ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA PRED NACIONALNIM SUDOVIMA I EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE” - 13. DECEMBAR 2018. GODINE U 16 ČASOVA


Advokatska komora Beograda, Akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS u Srbiji pozivaju vas na seminar na temu “Zaštita ljudskih prava pred nacionalnim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava: pravo na pravično suđenje”, koji će se održati u četvrtak, 13. decembra 2018. godine, sa početkom u 16 časova, u Beogradu, u sali Akademije Advokatske komore Srbije (Dečanska 13, VI sprat).

Cilj seminara je da se učesnici detaljnije upoznaju sa načinima za zaštitu jednog od fundamentalnih ljudskih prava - prava na pravično suđenje - pred nacionalnim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava. Naglasak će biti na standardima uspostavljenim u praksi Evropskog suda za ljudska prava i zaštiti prava na pravično suđenje u kontekstu krivičnog postupka. Uz ovo, biće reči i o tome kako koristiti bazu podataka Evropskog suda za ljudska prava i gde je moguće pronaći materijale i literaturu korisnu za zastupanje pred ovim sudom.

Predavači će biti:

- Jugoslav Tintor, advokat u Beogradu i predsednik Advokatske komore Beograda;

- Aleksandar Popović, advokat u Beogradu;

- Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji

Molimo Vas da dolazak prijavite do utorka, 11. decembra, na e-mail: a.k.srbije@gmail.com.

Broj učesnika je ograničen.

Program seminara:

16:00-16:15h - Uvodne reči

16:15-17:30h - Zaštita prava na pravično suđenje (I deo) - Jugoslav Tintor, advokat u      Beogradu i predsednik Advokatske komore Beograda, i Aleksandar                              Popović, advokat u Beogradu

17:30-17:45h - Pauza

17:45-18:30h - Zaštita prava na pravično suđenje (II deo) - Jugoslav Tintor i                     Aleksandar Popović

18:30-19:15h - Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava: podnošenje predstavke i pravila o prihvatljivosti predstavke - Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji

19:15-19:45h-Koktel

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 22.11.2018.
Naslov: Redakcija