Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Do kraja 2017. godine očekuju se izmene Zakona, koje se tiču strože kontrole "rada na crno". Poslodavci će nove radnike ubuduće morati da prijave istog dana kada su ih angažovali, a ne za tri dana, kao sada


Radnike u Srbiji do kraja godine očekuju izvesne promene. Najavljene su izmene Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US), koje se pre svega tiču strože kontrole rada na crno.

"Mi imamo manje izmene i dopune već u decembru 2017. godine. Reč je o dva člana koji se odnose na prijavljivanje radnika. Procedura je sada potpuno skraćena i digitalizovana tako da će poslodavci moći da prijave radnike unapred. Nema potrebe da se čeka tri dana jer to je omogućavalo zloupotrebe i pravdanje da su radnici baš tog dana počeli da rade a zapravo se radilo o radu na crno", objasnio je ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Zoran Đorđević.

Ministarstvo će, takođe, dati plan o zakonskim i podzakonskim aktima koje želi da sprovede u narednom periodu.

Izvor: Vebsajt RTS, 22.11.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija