Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA U POSTUPKU PREDLAGANJA I IZBORA NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE: Ukoliko Ustavni sud utvrdi da je Pravilnik neustavan, DVT bi morao da ga izmeni u skladu sa mišljenjem suda, ali izbor tužilaca koji je u toku ne bi bio doveden u pitanje


Od usvajanja Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015 - dalje: Pravilnik) strukovna udruženja tužilaca ukazuju na njegove nedostatke. Zbog toga su tokom leta 2015. godine podneli inicijativu Ustavnom sudu za ocenu njegove ustavnost i zakonitosti.

Čak i ako se ispostavi da je Pravilnik na osnovu kojeg je Državno veće tužilaca (DVT) rangiralo tužioce - neustavan, to neće uticati na sam izbor. Naime, ukoliko bi Ustavni sud "oborio" pomenuti Pravilnik, DVT bi morao da ga izmeni u skladu sa mišljenjem suda, ali izbor tužilaca koji je u toku ne bi bio doveden u pitanje.

Ovih dana je u toku izborna procedura za popunu 85 mesta u tužilaštvima, između ostalog i za mesta tužioca za organizovani kriminal i tužioca za ratne zločine. Prvi deo izbornog procesa obavlja Državno veće tužilaca, koje ocenjuje kandidate i formira rang liste. Te liste se zatim šalju Vladi Republike Srbije na mišljenje, a poslednju reč u odabiru tužilaca imaju poslanici Narodne skupštine Republike Srbije.

DVT svoju procenu kandidata od 16. maja 2015. godine vrši na osnovu Pravilnika. Ipak, taj Pravilnik je od samog starta zasmetao strukovnim udruženjima tužilaca, pa je i predstavnik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika izašao iz radne grupe za njegovu izradu. Neslaganje je kulminiralo podnošenjem zahteva za ocenu ustavnosti pomenutog akta koje je Ustavnom sudu zajedno prosledilo Udruženje tužilaca Srbije i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika.

Lazar Lazović, predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, kaže da se do danas Ustavni sud nije oglašavao o njihovom zahtevu.

- Subjektivna merila imaju dominantnu ulogu u ovom Pravilniku. Mi smo od njih tražili privremenu meru obustave postupka izbora do donošenja odluke, ali nismo ništa čuli od njih - rekao je Lazović.

To što je Pravilnik u Ustavnom sudu nije sprečilo DVT da počne sa procesom odabira tužilaca. Prema Lazovićevim rečima, čak i da Ustavni sud donese odluku da je Pravilnik neustavan, to ne bi imalo nikakve posledice na ovaj izbor.

- Eventualna odluka Ustavnog suda o neustavnosti akta imala bi uticaj na budući izgled Pravilnika, ali ovaj izbor tužilaca ne bi bio doveden u pitanje - navodi Lazović.

Zakon o Ustavnom sudu("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US i 40/2015 - dr. zakon) ostavlja mogućnost DVT- u da posledice neustavnog dokumenta "otklone povraćajem u pređašnje stanje, naknadom štete ili na drugi način. Ipak, kako navodi Lazović, pošto su u proceduru izbora tužilaca pored DVT-a uključeni i Vlada i Narodna skupština Republike Srbije, otklanjanje posledica bi bilo jako teško.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 19.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija