Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA: • Predviđeno je da će drvo u prometu pored žiga na posečenom drvetu, morati da prati i odgovarajuća dokumentacija, otpremnica ili propratnica, kojom se dokazuje sledljivost, tj. poreklo robe u prometu. Za drvo u prometu bez odgovarajuće dokumentacije, odnosno drvo koje je predmet bespravne seče, predviđa se mera njegovog oduzimanja. Vlasnici šuma, tj. sopstvenici biće oslobođeni plaćanja naknada za seču, jer se ona u slučajevima prirodnih nepogoda smatra sanacijom, a ne klasičnom sečom •


Usvajanjem i primenom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o šumama očekuje se značajno unapređenje trenutnog stanja u sektoru šumarstva Republike Srbije, rekla je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, Snežana Bogosavljević Bošković.

Poseban akcenat stavljen je na mere smanjenja bespravnih seča, te u tom smislu Predlog zakona utvrđuje kontrolu drveta u prometu, nadležnost inspekcije i postupanje sudova u slučajevima kršenja zakona.

Važna mera u cilju smanjenja bespravnih seča je to što će drvo u prometu ubuduće, pored žiga na posečenom drvetu, morati da prati i odgovarajuća dokumentacija, otpremnica ili propratnica, kojom se dokazuje sledljivost, tj. poreklo robe u prometu. Za drvo u prometu bez odgovarajuće dokumentacije, odnosno drvo koje je predmet bespravne seče, Predlogom zakona se predviđa mera njegovog oduzimanja.

Predlog zakona definiše status čuvara šuma kao službenog lica, dok šumarski inspektori ponovo dobijaju pravo i ovlašćenja da kontrolišu drvo u prometu. Predlogom zakona se rešava problem desetine hiljada hektara državnih šuma, koje nemaju zaštitu i korisnika, zbog čega su one najpodesnije za šumokradice i bespravnu seču.

Reč je o šumama koje su po Zakonu o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014) izuzete iz procesa privatizacije preduzeća, zadruga i slično, odnosno šumama koje treba da dobiju korisnika. Nakon usvajanja Predloga zakona za ove šume, Vlada Republike Srbije će utvrditi korisnika na predlog Ministarstva.

Predlogom zakona uspostavljaju se jasne procedure postupanja i finansiranja otklanjanja posledica u slučaju prirodnih nepogoda kao što su poplave, klizišta ili ledolomi. Vlasnici šuma, tj. sopstvenici biće oslobođeni plaćanja naknada za seču, jer se ona u slučajevima prirodnih nepogoda smatra sanacijom, a ne klasičnom sečom.

Predlog zakona predviđa i izmene u sistemu planiranja tako što se šumska područja ukrupnjavaju u šumske oblasti kao nove planske celine, čime će se samo na osnovu manjeg broja planova za izradu ostvariti ušteda i do milijardu dinara na desetogodišnjem nivou.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, 21.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija