Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Popis svih radnih mesta u javnom sektoru, njihovo vrednovanje i dodeljivanje iste osnovne plate za svako radno mesto iste vrednosti. Radna mesta razvrstana su u platne grupe i platne razrede čija se vrednost izražava koeficijentom, klasifikacija radnih mesta u javnom sektoru kroz uvođenje Kataloga


Javna rasprava o Nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru trajaće do 10. novembra 2015. godine. Cilj donošenja ovog zakona je da zaposleni za istu vrstu posla, bez obzira u kom delu javnog sektora rade, dobijaju iste zarade.

Nacrtom zakona predviđeno je da plate budu u rasponu 1:7,5, odnosno da najviša plata može biti sedam i po puta veća najnižih plata. Najniža plata biće 22.000 dinara, najviša 7,5 puta veća, što je 165.000 dinara.

Nacrt zakona predviđa i jedinstveni Katalog zvanja i radnih mesta i metodologija kojom će se razvrstavati konkretna radna mesta u 60 platnih razreda, a prema kojima će se dobiti određeni koeficijent.

Platu dobijaju svi - istu za isti posao, bez obzira na to da li je reč o vozaču u opštini ili u ministarstvu, osim ako ne radi u Hitnoj pomoći. Novi zakon bi trebalo da uredi zarade više od 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. Ne, kako kažu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, da ih odmah poveća ili smanji.

"Nisu obuhvaćene zarade imenovanih, izabranih i postavljenih lica. Za njih ide poseban zakon i njihove zarade će se utvrđivati drugačije. Mi sa tim nismo saglasni, mi smo za to da se jednim zakonom urede plate svih u javnom sektoru", kaže Milanka Kovačević iz Sindikata zaposlenih u državnoj upravi.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kažu da će u prvoj fazi novi koeficijenti morati da se primene na sve da bi mogli da se međusobno uporede.

"Zatim bismo mogli da donesemo poseban Zakon o platama u javnim službama - zdravstvu, obrazovanju, službi obaveznog socijalnog osiguranja i tako dalje, i zatim zakone za državne službenike u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi", rekao je Dražen Maravić, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Za sada Nacrt zakona predviđa izuzetak za javna preduzeća čiji je osnivač Republika, lokalna samouprava ili pokrajina, privredna društva i Vojsku Srbije, jer je njihova priroda posla u značajnoj meri drugačija od ostatka javnog sektora.

Za ministarku Kori Udovički primanja postavljenih lica, funkcionera su izazov koji će, rekla je, preuzeti na sebe i rešiti ga. Plate čelnika javnih preduzeća, na koje se ovaj zakon ne odnosi, iznose i do pola miliona dinara.

U Ministarstvu kažu da postoji mogućnost da se Nacrt zakona doradi i da to pitanje neće ostati neuređeno. Zakon bi u Narodnu skupštinu Republike Srbije trebalo da stigne do kraja 2015. godine, a ako se usvoji, da se primenjuje od 2016. godine.

Izvor: Vebsajt RTS, 21.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija